Dagen efter att GA kontaktade Karolinska universitetssjukhuset för att få svar om vårdköerna och den gotländske patient som avled fattade ledningen beslut om att beställa en egen utredning.

LÄS MER: Polisen: "Finns anledning att misstänka brott"

– Vi har själva gått igenom olika delar av förloppet och vidtagit åtgärder. Våra väntetider till cancerkirurgi påverkas av flera komplexa processer och vi vill utvärdera om det finns ytterligare lärdomar och möjligheter till förbättring. Det tror vi bäst görs genom en extern genomlysning, säger Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör och operativ direktör, i ett pressmeddelande.

Artikelbild

| Harald Blegen.

Harald Blegen, temachef Tema Cancer på Karolinska universitetssjukhuset, svarar att de tackade ja till Danderyd sjukhus erbjudande i två fall, men att det inte gällde patienter med den avancerade formen av cancer som vissa av de här patienterna led av. Därför fick de vänta på operation.

Det stod dock klart redan i maj att det skulle bli en lång väntan.

– Vi försökte lösa detta internt med flera omprioriteringar för att klara att hantera väntetiderna. Till saken hör också att det under en längre period har varit brist på sjuksköterskor inom såväl slutenvård som operationsavdelning, även regionalt och nationellt, vilket påverkar antalet operationer och vårdplatser, säger han.

Huruvida Karolinska universitetssjukhuset meddelade Region Gotland om patientens väntetid eller inte, kan Harald Blegen inte uttala sig om eftersom det rör en enskild patient.

En extern utredare ska utses inom kort och den oberoende utredningen ska genomföras skyndsamt, meddelar Karolinska.