KLART: Bulhuset på Södertorg får rivas

Det omdiskuterade rivningsbeslutet för det lilla bulhuset vid Södertorg står fast. "Det är förödande för innerstadens kulturvärde" säger Maria James, regionantikvarie.

10 mars 2018 06:00

En enig byggnadsnämnd gav i april i fjol rivningslov på fastigheten Visby Atterdag 6 och menade att nybyggen i kvarteret skulle kunna gynna närområdet.

Grannar överklagade till länsstyrelsen som upphävde byggnadsnämndens beslut med motiveringen att konsekvensen skulle kunna skada riksintresset för Visby innerstad.

Ärendet gick till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som i sin dom menade att grannarna inte hade rätt att överklaga nämndens beslut.

På fredagen kom beskedet att Mark- och miljööverdomstolen inte ger prövningstillstånd, varför byggnadsnämndens ursprungliga beslut alltså står fast.

Fastigheten köptes i januari 2015 av Peter Nilsson på offentlig auktion för 16 miljoner kronor.

Hans planer är att på sikt göra om området till en köpmansgård med inspiration från bland annat Rom.

– Skönt att nu kunna gå vidare, nu väntar ett bygglovsförfarande för hela kvarteret. Det som byggs ska lyfta fram Adelsgatan och miljön på innergården där "Huset med målningarna", ett av Visbys äldsta hus, ligger. Det ska bli mer publikt och jag är mån om att det blir bra, säger Peter Nilsson i en kommentar.

Huset hela ärendet handlar om byggdes på 1870-talet som droskstation och rymmer i dag en hemslöjdsbutik.

Det är bara ett av många bulhus i Visby innerstad, med omkring 500 i antal utgör de den största samlingen bulhus i landet.

Maria James är regionantikvarie vid stadsarkitektenheten:

– Beslutet om rivningslov är förödande för hela innerstaden. Bulhusen är lika viktiga och unika som de medeltida packhusen, säger hon.

För den som har ögonen med sig ligger bulhusen insprängda både här och var i bebyggelsen. Många mår inte bra, står ouppvärmda och har kanske felaktig puts.

– Det här kan öppna för fler som vill ha bort den här historiska bebyggelsen, tror Maria James.

Är beslutet bara dåligt eller finns det någonting bra också?

– Förändring i sig är inte dåligt, det handlar bara om att ha is i magen och inte falla för de stora exploatörerna. Det gäller att hålla i det vi har, vilket bekräftats ha stort historiskt värde, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
Magnus Ihreskog