Kömiljard välkommen åter

Kömiljarden gör comeback – kraftigt förstärkt. Det ser ut att bli den stora vinsten för Region Gotland med M+KD:s budget som riksdagen klubbat.

20 december 2018 09:10

Kömiljarden fanns med när riksdagen fastställde budgetramarna förra veckan. Efter det har socialutskottet satt nivån till 1,62 miljarder kronor, ett förslag som ska fastställas i dag.

För Gotlands del är återinförd bonus en bra nyhet. Åren 2009- 2014 fick Region Gotland nära 200 miljoner kronor i bonus från kömiljarden. 2013 var bonusen som störst, 74 miljoner kronor, vilket bidrog till att öns sjukvård gick med plus 4,5 miljoner kronor.

Trots det saknade inte hälso- och sjukvårdsnämndens avgående ordförande Stefaan De Maecker kömiljarden när den slopades 2015.

– Nej. Den skapade en ryckighet eftersom utfallet berodde på hur andra landsting lyckades. Dessutom tvingades vi sätta fokus på saker som vi inte hade bestämt själva, sade han efter att Gotland blivit helt utan bonus 2015 och sjukvården redovisat ett minus på 123 miljoner kronor.

Vid årsskiftet tar Mats-Ola Rödén (L) vid som ordförande. Han välkomnar kömiljarden:

– Riktade statsbidrag kan rycka sönder en verksamhet. Men att korta köerna och hålla tiderna är jätteviktigt. Kömiljarden är en styrning i en riktning vi ändå måste ta. Därför är det bra att den återinförs.

2013 lyckades Gotland uppfylla kravet, att minst 80 procent ska ha fått besök eller åtgärd inom 60 dagar i specialiserad vård, alla månader. Fram till och med oktober i år har det kravet bara klarats två månader.

– Pengar har en otrolig kraft som styrmedel. Jag tror att vi kan komma tillbaka till 2013 års nivå. Kömiljarden kan sporra personalen, den kan skapa en helt annan stämning och bli en morot, säger Mats-Ola Rödén.

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino

Ämnen du kan följa