Kraftig minskning av provtagning

Brissund och Björkhaga klassas inte längre som EU-bad. Det bidrar till att Region Gotland kan dra ner kraftigt på sommarens provtagning av badvatten.

15 april 2019 15:06

För att vara EU-bad ska en strand ha minst 200 besökare per dag. Den nivån når inte Brissund och Björkhaga upp till. Därmed återstår elva badstränder: Tofta, Kallbadhuset, Herta, Ljugarn, Sandviken, Åminne, Slite, Sudersand, Blå lagunen, Ireviken och Snäck. Dessa bad kommer att kontrolleras tre gånger i sommar.

Region Gotland har tidigare kontrollerat övriga badplatser tre gånger per sommar. I år minskas antalet provtillfällen till ett. Därmed minskar det totala antalet prov som tas från 78 till 45, vilket ger en besparing på 25 000 kronor.

De bad som kontrolleras en gång i sommar är Toftagropen, Björkhaga, Sandhamn, Nisseviken, Burgsvik, Holmhällar, Sigvalde träsk, Follingbo kalkbrott, Träkumlagropen, Tingstäde träsk, Ekeviken och Brissund.

Av badplatserna som kontrolleras en gång är Follingbo kalkbrott en nykomling. Badplatsen ligger nära Visby och är en av de mest välbesökta sötvattenbadplatserna på ön.

De senaste årens provtagningar har visat att de badplatserna har utmärkt vatten, och miljö- och byggnämnden anser att det inte innebär några hälsorisker att minskat antalet provtillfällen.

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino