Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga har nästan fyrdubblats på Gotland på 10 år. Den största ökningen har skett i gruppen 15 till 19-åringar. ”Vi måste satsa på bred front”, säger förste skolkuratorn.

4 januari 2018 09:15

År 2006 var det 255 personer i åldern 10 till 24 år som led av psykisk ohälsa på Gotland, enligt statistik från Socialstyrelsen. Tio år senare är antalet 926 personer, vilket alltså innebär nästan en fyrdubbling. Totalt i hela landet handlar det om nästan 190 000 barn och unga som lider av någon form av psykisk ohälsa. Den enskilt största gruppen är kvinnor i åldern 18 till 24 år. Ulla-Maija Madison är förste skolkurator inom Barn- och elevhälsan, och arbetar på Wisbygymnasiet. Hon berättar att detta märks på hennes arbetsplats:

– Det märks mest genom att regionen och skolan efterfrågar mer barn- och elevhälsopersonal. Vi har anställt fler kuratorer och psykologer, det är en tydlig markering från politiken, säger hon.

Det är framför allt diagnoser för depressioner och olika ångestsyndrom som har ökat. Den största ökningen har skett i gruppen 15 till 19-åringar på Gotland, med viss överrepresentation bland kvinnor. 2006 var det 101 personer som blivit diagnosticerade med någon form av psykisk ohälsa. År 2016 hade antalet ökat till 380 personer. Ulla-Maija Madison berättar att de börjar arbeta förebyggande i skolan redan i grundskolans årskurs 2.

– Vi vill att de ska vara medvetna om sina rättigheter, till exempel rätten till sin egen kropp och lära sig om barnkonventionen. I årskurs 5 pratar vi om sociala medier och nätetik. I sjuan går vi in på stress och återhämtning. På gymnasiet pratar vi psykisk hälsa och ”copingstrategier”, alltså hur man kan hantera motgångar i livet, säger hon.

Socialstyrelsen har inget entydigt svar på varför den psykiska ohälsan ökar, men tror att det har att göra med ungas livsvillkor. Ulla-Maija Madison tror även att det har att göra med att fler faktiskt söker, och får hjälp.

– Det kanske är så att vi har blivit duktigare på att fånga upp det. Trots att många klagar på psykiatrin är det många som får hjälp där. Det finns också en annan öppenhet i dag, det är okej att söka hjälp och det är det bästa klimatet vi kan ha, säger hon.

Vad tänker du när du ser dessa siffror och den kraftiga ökningen?

– Jag tänker att förändringar i samhället leder till att vi ser samma förändringar inom skolan. Vi måste satsa på bred front, säger Ulla-Maija Madison.

Hur vänder vi utvecklingen?

– Vi fortsätter att satsa precis som vi gör och pratar ännu mer om psykisk hälsa.

Så jobbar vi med nyheter
Cecilia Thomsson