Kraftsamlar för utbildning mot psykisk ohälsa

Flera gotländska aktörer går samman för att utbilda 6 000 gotlänningar i första hjälpen. För att finansiera projektet arrangeras en gala.

21 oktober 2019 11:50

Tillsammans med Svenska kyrkan och Länsförsäkringar Gotland ska regionen ta krafttag mot psykisk ohälsa. Det ska ske med hjälp av metoden MHFA (mental health first aid), en tvådagarskurs där deltagarna bland annat får lära sig mer om olika psykiatriska diagnoser och hur de ska hantera en person som mår dåligt eller är självmordsbenägen. På regionen finns redan flera utbildade instruktörer.

– Det är en metod som fungerar och som redan används, men vi måste hjälpas åt att få ut det här överallt, säger Veronica Hermann, folkhälsostrateg på Region Gotland och själv utbildad instruktör.

Målet som de olika aktörerna i projektet satt är ambitiöst: 6 000 gotlänningar ska gå första hjälpenkursen inom en femårsperiod.

–  Vi har satt ett mål på att tio procent av gotlänningarna ska gå utbildningen. Då flyttar vi hela det gotländska samhället framåt. Får vi den här kunskapen minskar det stigma och tabu och vi får verktyg att uppmärksamma och hjälpa till, säger Veronica Hermann.

Att utbilda instruktörer är dock inte gratis, och det finns inga medel avsatta för projektet. Förhoppningen är att pengar ska komma genom en gala, Guldhjärnegalan, som ska hållas den 14 december. Bakom den står SOS Gute-duon Henrik Swedborg, ambulanssjuksköterska, och Jonatan Ahdrian, brandmästare på räddningstjänsten, som arrangerar galan ideellt.

–  Vår uppgift är att få in de finansiella medel som regionen inte har, säger Henrik Swedborg.

Duon har tidigare anordnat galor i samband med SOS Gute, tidigare har de bland annat samlat in pengar till Barncancerfonden och ett barnhem i Etiopien. Nu vill de göra något för Gotland och psykisk ohälsa är ett återkommande tema i den kommande säsongen av programmet.

– Där pratar vi väldigt mycket om det och då ska vi göra en "spin-off" på det. Jag ser väldigt ofta människor som blir illa drabbade och möter väldigt många som mår dåligt, säger Henrik Swedborg.

Vid tidigare galor har de fått in omkring 150 000 kronor och förhoppningen är att det ska bli betydligt mer än så den här gången. Att utbilda en instruktör kostar omkring 20 000 kronor. Henrik Swedborg:

–  På lång sikt är jag helt säker på att vi kommer att rädda liv.

 

Det gotländska samarbetsprojektet är en del av ett nationellt initiativ, Mind Shift, där flera regioner, organisationer och företag deltar för att motverka psykisk ohälsa.

Så jobbar vi med nyheter
Nils Stahle