I både Lojsta och Vibble provpumpar man efter vatten, men vattnet som pumpas upp tar man inte tillvara på, enligt uppgifter från P4 Gotland, Sveriges Radio. Det har har mött hård kritik från flera håll och upprörda känslor i sociala medier.

Enligt Leif Thomsson, enhetschef på tekniska förvaltningen, så följer man bara reglerna.

– Allt vatten vi levererar är livsmedelsgodkänt, och ger vi bort något vatten vi inte har koll på, och det händer något, ja då står vi där. Vi måste ha godkända vattenprover för att man ska kunna ge det till någon eller köra in det i systemet, säger han till radion.

Provpumpningen i Lojsta görs för att testa vilket vattenuttag täkten klarar av, men det får inte användas eller skickas till reningsverket innan vattenproverna blivit godkända. Provsvaren väntas vara färdiga först efter sommaren. I Vibble provpumpas ytterligare en vattentäkt, men där är det en vattendom som hindrar att vattnet tas tillvara på, säger Leif Thomsson.

Leif Thomsson påpekar även att vattnet som pumpas ut i dikena, rinner ut i våtmarker och så småningom rinner ner i grundvattnet.