Kritik mot osandade gång- och cykelvägar

Fotgängare med livet som insats. Ledarskribenten på Gotlands Folkblad Erik Fransson vädrar sitt missnöje med halkbekämpningen på Visbys gång- och cykelvägar.

21 februari 2018 19:30

I ondagens Gotland Tidningar tar ledarskribent Eriks Fransson upp halkan på Visbys gång- och cykelvägar. Han beskriver vägar där man går med livet som insats. "Vissa dagar känns det som ren tur att man kommer fram oskadd".

LÄS MER: Med Livet som insats

– När jag går på Allégatan är bara vissa sträckor sandade och då bara i en smal sträng i mitten. Här ska både cyklister och gångtrafikanter samsas. Det innebär att man måste stiga utanför det sandade stråket där det är väldigt halt, berättar Erik Fransson.

Utmed bilvägarna däremot, skriver Erik Fransson, ligger det drivor av sand och grus. Detta trots att bilarna måste ha godkända vinterdäck och ska framföras utifrån rådande väglag.

Gotlands Folkblads ledarskribent är inte ensam om att tycka att bilisternas säkerhet prioriteras framför oskyddade trafikanter. Ett medborgarförslag som ska behandlas i tekniska nämnden föreslår att grusning helt slopas på vägar inom tätbebyggt område, utom på vissa utsatta områden. Istället bör gång- och cykelbanor och andra offentliga platser prioriteras och grusas.

I flera kommuner i landet tillämpas i dag "feministisk snöröjning" eller "jämställd snöröjning", det vill säga kommunen prioriterar att halkbekämpa gång- och cykelvägar, busshållplatser och vägar till förskolor. Karlskoga kommunen var först ut och började arbeta efter metoden redan 2010 med motiveringen att det är svårare att gå och cykla än att åka bil. Eftersom kvinnor oftare än män går och cyklar har metoden kommit att kallas jämställd eller femenistisk snöröjning och har spritt sig till flera andra kommuner.

– Det är inget begrepp vi använder, men principen är att gång- och cykelvägar ska halkbekämpas först, säger Tommy Gardell (S), teknisk nämndens ordförande

När Helagotland.se ger sig ut träffar vi på flera gångtrafikanter som vittnar om halka på promenadstråken. I korsningen Stenkumlaväg och Allégatan pågår sandning av bilvägen klockan 10 på förmiddagen. På gång- och cykelvägen ligger ännu några centimeters snötäcke kvar och på ställen där snön packats ihop håller själva reporten på att göra en vurpa. Christofer Gustafsson, som inte vill vara med på bild, är nyinflyttad från Skåne.

– Det är väldigt trevligt med all snö, men visst är det halt på sina ställen. I Malmö var de ute hela tiden och saltade och grusade.

En annan man som går på Allégatan varje dag tycker som Erik Fransson.

– Regionen kunde gott prioritera trottoarerna när de halkbekämpar.

Så jobbar vi med nyheter
Sofie Regnander