Lägerlek blandat med viktiga frågor

Sedan två år tillbaka har Rädda Barnen i samarbete med DBF, Demokrati för Barns Framtid, tillsammans anordnat ett barn och ungdomsläger på Stora Karlsö. Integration och barnkonventionen är något som diskuteras flitigt.

11 augusti 2017 12:30

I år träffas 19 barn och ungdomar tillsammans med tre ledare i naturreservatet för att under tre dagar busa, bada och prata om bland annat Barnkonventionen.

Energin bland barnen är hög under lägrets andra dag, där bad, kubb och fotboll hittills stått på schemat. Här har runt åtta olika nationaliteter samlats, och det viktigaste är att lära känna varandra och skapa nya kontakter.

Peter Hertelius är en av ledarna under lägret och tycker det är fantastiskt att barnen får lära sig mer om öns natur, historia och om varandras bakgrund och framtid.

– Alla respekterar varandra oavsett religion och bakgrund. När vi kom hit var en del ganska blyga, men nu leker alla väldigt bra tillsammans, berättar han samtidigt som samtliga barn ställer upp för en gemensam kubbmatch.

Syftet med lägret är just det, att kunna samlas för att lära känna nya vänner. Samtidigt uppstår ofta intressanta diskussioner där olika berättelser och funderingar på livet skapar perspektiv.

– Vi pratar mycket om vilka rättigheter och skyldigheter barnen har i samhället, och Rädda Barnen är en rättighetsorganisation, inte en välgörenhetsorganisation, vilket jag försöker lyfta.

Peter Herthelius fortsätter:

– Vi vill lära barnen att även om man inte håller med religionen eller liknande så måste man ha respekt för varandra. Då brukar jag ta mig själv som exempel, jag har ingen religion, då tycker vissa det är konstigt, men när jag berättar min historia så förstår de.

– I går satt vi i två timmar och hade jättetrevliga diskussioner, det är väldigt spännande att höra vad de vill bli när de blir äldre. Många vill bli läkare eller liknande och då frågar jag hur det då ställer sig till religionen, eftersom det är en idébyggd vetenskap mot naturvetenskap. Då börjar de tänka efter och så diskuterar vi det vidare, säger Peter Herthelius.

Några av barnen är födda på Gotland, och några flyttade hit bara för ett par år sedan. Shamsullah Ayami är en av ungdomarna på lägret, han flyttade från Afghanistan för 1,5 år sedan och bor nu i Visby.

– Det bästa med lägret är att man får träffa massor av människor och nya vänner. DBF en bra organisation som hjälper människor och oss ungdomar, berättar han.

Lägret har möjlighet att genomföras tack vare pengar som Rädda Barnen samlat in under Romateaterns föreställningar där ungefär 80 000 till 100 000 kronor kommer in varje sommar. Samarbetet med Romateatern har hållit på i ungefär 15 år och cirka 2,4 miljoner har samlats in.

75 procent av pengarna går till Rädda Barnens internationella arbete, och 25 procent går till barn på Gotland. För att finansiera resten av lägret har ett stipendium från Bångs Minne tilldelats lägret.

För att skapa medvetenhet om lägret berättar en av lägerledarna, Claudien Tuyisabe, att det inte räcker med att skicka ut en inbjudan. De behöver också prata med föräldrar, berätta om vad man gör på lägret och att man respekterar alla barns önskemål.

För att lägret även ska fungera så bra som möjligt är 20 barn det optimala, då sammanhållningen blir bättre bland barnen än om de skulle varit fler.

Lägerledaren Peter Herthelius ser slutligen fram emot avslutningskvällen då två av lägrets tjejer ska prata om inbördeskriget i deras hemland, Burundi.

– Det ska bli väldigt intressant att se hur de tacklar det svåra ämnet. Sedan blir det ett diskotek, som alla barn och ungdomar ser fram emot.

Barnkonventionen

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter.

Alla länder utom USA har valt att förbinda sig att förverkliga konventionen.

Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar Barnkonventionen.

De andra grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och varje barn har rätt till liv och utveckling.

Källa: Rädda Barnen

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa