I april 2018 började arbetet med en omstrukturering av lokalerna på Garda skola. Den gamla textilslöjdsalen skulle ge plats åt förskolebarn och slöjden skulle flytta ihop med fritids. För att symaskiner skulle kunna användas som vanligt under perioden krävdes nya stolar, men leveransen av dessa försenades också.

Magnus Claesson har varit varit den som varit ansvarig för ombyggnationen på Region Gotland. Han säger att en beställning på det planerade arbetet lades hos en byggentreprenör redan i mars eller april 2018. Han tillägger att byggföretagen på Gotland har mycket att göra och att det inte var förvånande att ombyggnationen försenades. Förhoppningen var att arbetet skulle komma igång under sommarlovet men istället påbörjades det vecka 40, under höstlovet. Magnus Claesson förklarar att den långa väntan på stolar att sitta på vid symaskinerna berodde på en felbeställning. Fortfarande saknas det fotstöd till stolarna. Han har förståelse för om omstruktureringen skapat missnöje.

– Ja, lite lidande blir ju verksamheten i och med en sådan här ombyggnation, säger han.

Enligt Emma Jansson, rektor på Garda skola, ska allting vara klart nu. Att eleverna till viss del inte kunnat sy på maskin under hösten ser hon inte som ett problem.

– Det finns inga krav i läroplanen på att elever måste få använda symaskin i textilslöjden.