Lärarbrist på ön inför skolstarten

Över fyrtio anställda på Gotlands skolor slutar till hösten, och det finns ännu lärartjänster som inte är tillsatta. Lärarförbundet varnar för att 65 000 lärare saknas i Sverige år 2025.

14 augusti 2017 08:30

Romaskolan söker fortfarande fyra lärare inför skolstarten i augusti.

– Vi har inte lyckats rekrytera behöriga lärare till hösten. Vi saknar bland annat en klasslärare och en lärare i svenska och so-ämnen, säger Viktoria Norberg, rektor på Romaskolan.

Lösningen blir att använda obehöriga lärare tills vidare, som inte får sätta betyg själva.

– Det finns en vikarieförmedling hos regionen som vi använder oss av. Det gäller att de vikarier som finns har erfarenhet av att undervisa för den åldersgrupp, som vi har behov av. De få lärare som flyttar till Gotland är det tyvärr stor konkurrens om, säger Viktoria Norberg.

Enligt Lärarförbundet är det för få som antas till utbildningen i ämneslärare för högstadiet, vilket riskerar både lärarnas hälsa och elevernas resultat.

– Lärarbristen har tagit ett fast grepp om skolsverige och det påverkar hela samhället. För att behålla de lärare vi har och locka nya till yrket måste lönerna upp och arbetsbelastningen ner. Vi vet att det som gör att studenter väljer bort läraryrket är just lönen och arbetsbelastningen, säger Robert Fahlgren, vice ordförande för Lärarförbundet, i ett pressmeddelande.

Lösningar som skulle kunna göra yrket mer attraktivt kan vara att låta lärare undervisa och få mindre administrativa uppgifter, höjda löner, bättre karriärmöjligheter och kompetensutveckling, menar Lärarförbundet.

Marcus Larsson är rektor på Högbyskolan i Hemse, och är nöjd med att man där har tillsatt nästan alla vakanser.

– Jag känner mig tillfreds med situationen. Vi har en tjänst som inte är tillsatt än. Annars har vi lyckats rekrytera tolv nya personer. Det är inte alla som är behöriga, men det är vår ambition, säger han.

Läget med brist på behöriga lärare gäller för hela Sverige.

– Det ser ut som att lärarbristen kommer att fortsätta, enligt fackförbunden. Det finns för få behöriga lärare. Det är en del som har flyttat hit från fastlandet, men det skulle behövas fler, säger Marcus Larsson.

Wisbygymnasiet har utlyst tre gymnasielärare och en yrkeslärare inför höstterminen.

– Det är ju problem med lärarrekrytering över hela landet. Det är en utmaning vi står inför, i framtiden. Men min uppfattning är att det ser bra ut för gymnasiet till skolstarten, säger gymnasiechef Lena Nordström.

Vakanser

Region Gotland har 16 utlysta tjänster för skolverksamheten.

Flest vakanser finns på Romaskolan, som i dagsläget saknar fyra lärare.

Wisbygymnasiet söker tre lärare och en yrkeslärare i barn/fritid.

Till hösten slutar över 40 anställda i skolan.

Lediga tjänster

Tre gymnasielärare

Sex grundskolelärare

Tre förskolelärare

En yrkeslärare

En specialpedagog

Två studie- och yrkesvägledare

Källa: Region Gotland

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa