Livskvaliteten ökar när tvånget minskar

Tvångsåtgärderna inom psykiatrin på Gotland har minskat kraftigt sedan patienter fått möjlighet att själva avgöra när de behöver läggas in. Hittills i år har bara två bältesläggningar gjorts.

27 september 2018 13:00

2016 utförde psykiatriska kliniken 45 fastspänningar enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Sedan självvald inläggning infördes för ett år sedan har tvångsåtgärderna minskat kraftigt. Under förra året utfördes åtta fastspänningar och hittills i år bara två.

Resultaten är förbluffande bra, men ändå inte överraskande.

– De är i nivå med den minskning Stockholm hade när självvald inläggning infördes, berättar chefsläkaren Erling Åby Hedenius.

Psykiatriska kliniken strävar efter att göra patienter och anhöriga mer delaktiga i vården. Ombyggnaden som blev färdig i fjol möjliggör nya arbetssätt och för ett år sedan infördes möjligheten att låta patienter själva välja när de behöver läggas in för vård.

– Vi har utarbetat individuella planer. Riktlinjen är att självvald vård inte bör vara mer än två inläggningar per månad och tre dagar per gång, säger Erling Åby Hedenius.

För närvarande har 17 patienter möjlighet att själva välja vårdtillfälle. Arbetssättet passar inte för alla patienter, men visar bra resultat för personer med psykossjukdomar eller självskadebeteende.

– För en del av de patienterna har tvångsvård varit direkt skadlig eftersom den genererat mer tvångsvård, säger Erling Åby Hedenius.

Att själv bestämma när vård behövs har minskat antalet akutinsatser, och det är i akutvården som tvångsåtgärder som bältning oftast förekommer.

– Akuttillfällena är ofta kopplade till skam och otrygghet. Att akuta insatser minskar innebär att livskvaliteten förbättras, säger Erling Åby Hedenius.

Under året som gått har kliniken haft några framgångssagor, bland annat en patient med självskadebeteende som nu mår bra och har fått jobb.

Självvald inläggning gör det lite svårare för kliniken att planera. Hittills har det gått bra. Efter ombyggnaden ökade antalet platser för heldygnsvården som nu har två avdelningar med sammanlagt 18 platser. Bara vid ett tillfälle har det varit kö.

Förutom ökad livskvalitet är självvald inläggning även positivt för ekonomin. När Erling Åby Hedenius får frågan om det inte finns några nackdelar är han tyst en stund.

– Det finns ett pedagogiskt problem. Det finns patienter som är frustrerade över att inte de också kan få pröva självvald inläggning. Men det fungerar inte lika bra för alla, svarar han.

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino

Ämnen du kan följa