Moderaterna på Gotlands förbundsstämma påbörjades i april, men avbröts då revisorernas berättelse inte var klar. På lördagen återupptogs stämman, och huvudfrågan var då huruvida den tidigare styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet eller ej i svallvågorna av den stora förskingring som upptäcktes i november 2018.

Den auktoriserade revisorn, Anita Levander från revisionsbyrån Grant Thornton, avstyrkte i sin revisionsberättelse ansvarsfrihet, medan den förtroendevalde revisorn Gunnar Sohlin i sin tur menade att styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet. I en egen revisionsberättelse motiverade han sitt beslut på följande sätt: ”Det var inte den auktoriserade revisorn som upptäckte oegentligheterna utifrån sin revision utan det var förbundsordföranden som gjorde revisorn uppmärksam på detta.”

LÄS MER: Revisorer strider om ansvarsfrihet i Moderaterna

Förbundsstämman, som alltså återsamlades på lördagen, valde att gå på den förtroendevalde revisorns linje, och beviljade ansvarsfrihet.

– Vi hade en lång och djuplodande diskussion där vi gav medlemmarna en heltäckande bild av vad som hänt när det gäller förskingringen, och därefter röstade en stor majoritet för att ge den tidigare styrelsen ansvarsfrihet, säger Jesper Skalberg Karlsson, förbundsordförande.

Varför tror du stämman valde att gå på lekmannarevisorns linje i stället för den auktoriserade?

– För att hans revisionsberättelse gav en mer heltäckande bild där man tittade på hela partiet och inte bara på revisionen. Det är flera olika processer som pågår just nu, med polisutredningen bland annat, och jag tror att lekmannarevisorn i nuläget är mer insatt i alla detaljer.

Han säger att han själv tycker att förbundsstämman tog rätt beslut utifrån de rådande omständigheterna.

– Jag tycker inte att man ska straffa en styrelse för ett brott som någon annan har begått. Det är rätt att lägga skulden där den hör hemma, nämligen på den som utfört det. Nu ser vi fram emot den rättsliga prövningen och att som parti blicka framåt igen.

LÄS MER: M svindlades på över 900 000

Helagotland.se har tidigare rapporterat att det enligt materialet som skickades ut till deltagarna på förbundsstämnan saknas 918 000 kronor efter förskingringen. Jesper Skalberg Karlsson har dock tidigare sagt att det sammantagna förskingrade beloppet kan uppgå till så mycket som 1,5 miljoner kronor.