Det var i mitten av november 2018 som förbundsstyrelsen i moderaterna upptäckte att det saknades pengar på partiets konton och kunde konstatera att man utsatts för en omfattande förskingring. Misstankarna föll snart på en partiföreträdare som även hade kopplingar till Moderata ungdomspartiet, Muf, på Gotland och Moderaterna Visby. Den misstänkta personen fick lämna sin tjänst och en polisanmälan gjordes.

Det har hittills varit oklart hur mycket pengar som har försvunnit i förskingringen. I Moderaterna på Gotlands årsredovisning framkommer det nu under punkten ”extraordinära kostnader” att det handlar om 918 052 kronor.

Tidigare har även Muf lämnat in ett betalningsföreläggande till Kronofogden där man kräver den tidigare partiföreträdaren på 340 000 kronor som misstänks ha förskingrats från Muf:s konton. Enligt Mariette Nicander, ordförande i Moderaterna Visby har det försvunnit en liknande summa från Visbyföreningen.

Artikelbild

| Jesper Skalberg Karlsson (M), förbundsordförande Moderaterna på Gotland, vill inte kommentera revisionsberättelsen.

– Ja, det stämmer. Det handlar om cirka 300 000 kronor tyvärr.

Sammanlagt kan det alltså röra sig om en förskingring som överstiger en miljon kronor.

Den 11 maj kommer Moderaternas förbundsstämma att återupptas. Stämman påbörjades i april men avbröts då revisorernas berättelse inte var klar. Detta på grund av den stora förskingringen.

I går presenterades en revisionsberättelse från revisionsbyrån Grant Thornton. Och i den avstyrker revisor Anita Levander att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet med motiveringen: ”Min granskning utvisar brister i förvaltningen avseende den interna kontrollen för attester och utbetalningar samt uppföljning av förbundets ställning och resultat /_ _ _/ det kan inte uteslutas att förskingringen endera kunnat upptäckas tidigare eller förhindrats om inte dessa brister förelegat varför styrelsen kan ha agerat försumligt eller oaktsamt i sin förvaltning av förbundet.”

Artikelbild

| Sammanlagt har Moderaterna har svindlats på över en miljon kronor.

Förbundsordförande Jesper Skalberg Karlsson (M) vill inte kommentera revisionsberättelsen, men säger:

- Jag kan konstatera att det var jag som upptäckte den här förskingringen förra året och informerade revisorn och inte tvärtom. Det är det jag har att säga om revisorns arbete.

Förbundets lekmannarevisor, Gunnar Sohlin, är inte heller nöjd med den inköpta revisorns arbete. Han har valt att inte underteckna revisionsberättelsen utan kommer istället att presentera en egen redovisning nästa vecka.

– Jag är inte överens om det som står i den skrivelsen. Vi går in i 2018 med fel balans och det kritiserar man moderaterna för. Det är inte rätt. Revisorn som borde ha upptäckt förskingringen.

Men borde inte du ha upptäckt något som förbundets valde revisor?

– Moderaterna kräver från centralt håll att en revisor alltid ska köpas in externt. Jag är lekmannarevisor och lite grovt kan man säga att jag suttit vid sidan av när revisionen lagts fram.

Så vad skulle den externa revisorn ha gjort?

– En revisor kan alltid begära ett så kallat engagemangsbesked direkt från banken. Det är alltså en förteckning över händelser som till exempel bankuttag i banken. Men det gjorden inte den här revisorn. De besked hon hade tillgång till var förfalskade. Hade revisorn själv plockat ut engagemangsbeskedet hade hon kunnat se att det var fel i balansräkningen och förskingringen skulle kunna ha upptäckts långt tidigare.

GA har sökt revisor Anita Levander. Hon meddelar dock via sms att hon befinner sig på semester och ber att få återkomma senare.