Mamman: Läraren förnekade dyslexi

En skola på Gotland har blivit anmäld till Skolinspektionen. En elev med dyslexi har blivit igonerad, enligt mamman.

15 januari 2015 09:41

Det var i september förra året som en mamma till en elev i en högre årskurs gjorde en anmälan till Skolinspektionen.

Barnet har dyslexi men har inte har fått det stöd som han eller hon behöver. Problemen har hållit på sedan 2012 då eleven bytte skola. Enligt mamman har en av lärararna inte alls trott på att eleven har dyslexi utan sagt till denna att det bara är att kämpa hårdare. Skolan medger att eleven har särskilda behov och har agerat på flera plan, bland annat har eleven fått hjälp av en specialpedagog, enligt rektorn på skolan. Men det är inte tillräckligt menar Skolinspektionen som nu vill se att skolan snabbt vidtar åtgärder.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa