Rus(s)kigt söta föl visades upp på Lojsta hed

De morgonpigga var uppe redan klockan fem för att driva in flocken. Under måndag visades både vilda och gästande russ upp under årets premiering.

27 juli 2015 11:49

Alex Ejendal har varit uppe sedan tidig morgon för att samla in hästarna i fållorna inför premieringen. Han tycker om hästar bland annat för att hans mamma sagt att de kan springa upp till 80 kilometer i timmen.

– Men att rida och klappa dem är också väldigt roligt, säger Alex Ejendal.

På plats på heden finns också äldre generationer, Kurt Graafs första besök på russ-premieringen var år 1954. Han var under sin yrkeskarriär ansvarig för hästaveln i Sverige på dåvarande Lantbruksstyrelsen och kan mycket om russens historia.

– Russen är den enda inhemska rasen vi har Sverige och dess historia sträcker sig 4000 år tillbaka. Den här platsen har hästarna valt själva. När det var dåligt med mat under vintrarna så var det hit till Lojsta hed de kom.

Vildflocken på heden har Ingvar Anderssons vakande öga över sig. Han är sedan år 2008 flockens tillsyningsman och tittar till dem åtminstone en gång om dagen året runt. Under fölningsperioden är han där flera gånger varje dag. Han säger efter lite konsulterande med en bekant, att premieringen har hållits sedan slutet av 1800-talet.

– Russen är ett kulturarv och premieringen är en slags avelsvärdering. Man måste avla rätt så att vi får fram de sundaste hästarna, säger Ingvar Andersson om rasen som uppgår till ungefär 6000 individer världen över.

Under år 1932 stängdes den sista vildhästen in. Då höll de på att dö ut, så de stängdes in för att bevaras. Idag sköts heden och hjorden av sambetesföreningen som tillsyningsmannen Ingvar Andersson arbetar för.

De flesta av årets föl kommer att säljas i november. Många av dem kommer tillbaka till premieringen åren efter.

Russägaren Lena Billqvist från Väskinde visar upp ettårige Tacky red som är född på heden, och vars mamma står i fållorna med resten av flocken. Lena Billqvist sysslar med ponnytrav, och att gå på premieringen har varit en självklarhet i många år. Sitt första russ fick hon av sin pappa när hon var elva år.

– Sedan dess har det varit russ för hela slanten. Det är en fest det här. Man visar hästarna och hur de skrittar och travar, sen får man poäng för hur de ser ut exteriört också, säger Lena Billqvist.

Drevkedjan som tog in hästarna under morgonen må ha varit uppe sedan ottan, men syskonen Alex och Malou Ejendal är tvärsäkra i sitt svar.

– Vi vill vara här så länge vi kan, säger de i kör.

Så jobbar vi med nyheter
Hannes Tobiasson