Många fel ger hög skyddsrumsnota

Upprustningen av skyddsrum blir dyr för Gotlandshem och Region Gotland. Notan slutar på över en miljon kronor. Regionen har så många fel att åtgärda att man tvingats söka anstånd.

7 november 2017 05:00

Det försämrade säkerhetsläget i omvärlden har satt fokus på standarden i svenska skyddsrum. I våras påbörjades besiktning av Gotlands skyddsrum. När GA i slutet av maj träffade besiktningsmannen Bengt Åstrand hade han hittat 261 fel i tolv av Region Gotlands skyddsrum.

Nu är regionens 55 skyddsrum som ingick besiktigade.

– Alla fick anmärkningar. Jag var orolig när det blev så många. Oftast är det småsaker, men några skyddsrum har det blivit mer jobb med, berättar Johan Andersson som är chef för regionens fastighetsservice.

Region Gotland har arbetat fortlöpande med att rätta till felen. Lasarettets skyddsrum prioriterades, eftersom de utnyttjas i den dagliga verksamheten bland annat som förråd.

– De är åtgärdade, men inte slutbesiktigade. Vi har fått klart med att vi kan fortsätta att använda dem som förråd, säger Johan Andersson.

En del åtgärder kräver experthjälp. Eftersom så många skyddsrum har besiktigats samtidigt har det uppstått väntetid. Region Gotland har därför tvingats söka anstånd med att få alla brister åtgärdade. Den 31 mars ska allt vara klart och skyddsrummen slutbesiktigade.

Johan Andersson har inte summerat vad alla åtgärder kommer att kosta regionen.

– Det är jättesvårt att bedöma, men helt klart kommer det att kosta en slant, säger han.

En del av kostnaderna kommer MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) att stå för. Men det är inte mycket.

– Vi har fått väldigt lite, för många skyddsrum ingenting alla. Totalt rör det sig kanske om 10 000 kronor, tror Johan Andersson.

Förutom Region Gotland är det Gotlandshem som har flest skyddsrum på ön. Bolaget har 60 skyddsrum i storlekar från 24 till 60 personer.

Gotlandshem har hunnit längre än regionen. Under förra veckan genomfördes efterbesiktningar av samtliga skyddsrum.

– Vi har åtgärdat mycket. I en del skyddsrum har det varit inbrott och utrustning har förstörts. En del utrustning har blivit för gammal, som skyddslisterna kring dörrarna. Vi har säkert bytt 20- 25 sådana lister och varje list kostar 8 000 kronor, berättar Roger Lindvall vid Gotlandshem och tillägger:

– Att åtgärda skyddsrummen har blivit rätt dyrt. Vi har säkert lagt ner en bra bit över en miljon kronor.

MSB bedömer att Sverige framöver behöver rusta befintliga skyddsrum och dessutom bygga 50 000 nya skyddsrumsplatser. Gotland tillsammans med Stockholmsområdet, Östersjöinloppen, Nordkalotten och Göteborgsområdet är militärstrategiskt viktiga områden där satsningar bör prioriteras. Från 2019 och tio år framåt bedömer MSB att staten behöver satsa 200 miljoner kronor årligen.

Skyddsrum

● I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum. Av dem finns cirka 350 på Gotland, med plats för 35 000 personer.

● Ett skyddsrum ska kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas, stötvågor och splitter, gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

● Fastighetsägaren svarar för underhåll. Om MSB gör en kontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda dessa.

Fakta: MSB

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino