Många jobb på Gotland hotas efter dråpslaget

Utebliven utbyggnad av förnybar el handlar om miljön – men även om jobbtillfällen.

2 oktober 2017 05:00

När det gäller kalkindustrin talas det ofta om jobben. Samtal om sol- och vindkraft handlar oftare om miljöaspekter. Men förnybar energi på ön är i högsta grad en fråga om arbetstillfällen. Flera uppskattningar är i samma storleksordning som dem gällande just kalkbrytningen.

Så sent som i fjol gjordes en djupgående analys av teknikkonsulterna Sweco, på uppdrag av Gotlands Vindelproducenter och Region Gotland. Den talar om en potential på uppemot 130 jobb bara kopplade till vindkraften, under de närmaste åren.

Hur det ser ut med solcellsjobb är svårare att svara på – men alla som GT talat med vittnar om en stor potential även där.

– Ja, det är nog ett ansenligt antal jobb, även om jag inte vågar ge någon siffra. Vi är mitt i en övergång nu, många som bygger nytt hus frågar om solpaneler på taket, säger till exempel Tord Pettersson, som driver Solaris Energi på Fårö.

Dessa jobb ser just nu ut att gå om intet, efter Geabs stopp för nyproduktion av el ansluten till deras nät.

Beskedet är redan kännbart.

– Vi kommer att tappa en massa i omsättning efter Geabs nej, även om det inte är någon större fara för företagets lönsamhet. Vi har andra ben att stå på också, säger Olof Hansson, som tillsammans med Roland Nilsson äger Prolekta Gotland AB i Levide.

Bolaget har 14 anställda, varav flera är på väg att lämna genom naturliga avgångar. Några tjänster kommer inte att tillsättas igen, efter produktionsstoppet. Framförallt lär planerade utökningar av företaget stanna av nu.

– När det är högsäsong jobbar kanske fyra personer hos oss heltid med solel. Vi hade tänkt anställa minst två till och kanske fler i framtiden. Det är verkligen olycklig tajming på stoppet, det kommer precis när den här branschen håller på att ta fart ordentligt, säger Olof Hansson.

Besvikelsen på stoppet är utbrett. Det är dessutom överklagat till Energimarknadsinspektionen, av bolaget ETC El.

– Vi vill ha beslutet provat mot ellagen och andra regelverk, som säger att man har rätt att producera egen el. Det har man inte på Gotland i framtiden, förklarar ETC:s Lars Holmquist.

Han tycker att ett nej till elproduktion på Gotland rimmar illa med det faktum att ön importerar ström just nu.

– Då kan man väl i stället minska mängden el som levereras till Gotland, säger Lars Holmquist.

Geab står dock fast vid sitt beslut.

– I dag leder produktionen till ett totalavbrott på ön vartannat år, rent statistiskt. Skulle vi ansluta mera produktion skulle felfrekvensen öka ytterligare och vi har ett ansvar för en säker leverans till våra kunder, säger vd Jan Karlsson.

Alla är inte heller överens om att Geab är den riktiga tjuven i dramat.

– Nej, det är verkligen inte deras fel. Det är Svenska Kraftnäts beslut att inte lägga en ny Gotlandskabel som ligger bakom det här. Egentligen är det nog statens ägardirektiv till Svenska Kraftnät som bör ses över, säger Andreas Wickman på Gotlands Vindelproducenter.

Oavsett hur man ser på detta kvarstår hotet mot jobben. Tord Pettersson på Fårö hoppas att den uppkomna situationen endast är temporär.

– Geab har säkert belägg för det de gör, men jag tror det kommer en lösning inom några år. Kanske med mer lagring av el på Gotland, säger solenergientreprenören.

Roland Nilsson i Levide är inte lika optimistisk.

– Det är fortfarande väldigt kostsamt med alla typer av ackumulering av energi. Jag tror att en lösning ligger ganska många år bort, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
Simon Bendelin