Marie Loob: "Medarbetarna är riktiga hjältar"

På fredagen höll Region Gotland en presskonferens med anledning av coronavirusets spridning på Gotland. Man meddelade bland annat att man på måndag stänger vårdcentralernas drop in-mottagningar.

13 mars 2020 18:14

På presskonferensen kunde hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob meddela att det fortfarande endast finns två konstaterade fall av det nya coronaviruset, covid-19, på Gotland. 

Hon berättade att man inom sjukvårdsledningen träffas dagligen för att stämma av situationen, och att man bland annat beslutat att stänga drop in-verksamheterna på regionens vårdcentraler från och med på måndag.

– Det innebär att det då är bokade besök som gäller.

Under presskonferensen passade hälso- och sjukvårdsdirektören även på att hylla personalen, såväl inom vården som inom resten av regionens verksamheter. 

– Jag vill tacka alla våra medarbetare. Alla gör sitt yttersta, ni är riktiga hjältar. Så tack, säger Marie Loob.

 

Även Karl-Erik Söderberg, tillförordnad utbildningsdirektör, fanns på plats under presskonferensen, och han berättade att man under veckan märkt av en förhöjd frånvaro, både när det gäller elever och personal. 

– Men det är inte mer än att vi fortsatt kan ha verksamheten fullt igång. Från och med måndag kommer alla förskolor och grundskolor att rapportera frånvaro dagligen för att bland annat kunna se om personal behöver omfördelas, säger han.

Regeringen har tidigare fattat beslut om att inte stänga skolorna i landet, så som skett i både Norge och Danmark. Karl-Erik Söderberg menar att det inte är aktuellt att frångå regeringens beslut och stänga skolor på Gotland.

– Inte i dagsläget nej. Det finns två perspektiv som skulle kunna ligga till grund för tänka om kring den frågan. Det ena är om Folkhälsomyndigheten säger annat. Det andra är om vi inte har personal för att hålla igång verksamheten.

 

Både regiondirektör Peter Lindvall och HR-direktör Lotta Israelsson sade på fredagen att Region Gotland är väl förberedda för det som sker.

– Vi har infört restriktioner inom Region Gotland för att minska smittspridning. Vi rustar oss för det värsta och sedan hoppas vi att det inte händer, säger Lotta Israelsson.

Peter Lindvall:

– Vi tittar på hur vi ska klara våra verksamheter utifrån olika scenarion.

Är du själv orolig för det som händer nu?

– Jag är inte orolig för egen del. Jag tycker att vi har bra grepp i regionens verksamheter och gör vårt yttersta för att hantera den här situationen. Det som bekymrar mig är att det är ett allmänt orosläge bland många. 

Så jobbar vi med nyheter
Emil Lundberg Stenström