Marinens önskehamn kostar 80 miljoner

Det skulle kosta drygt 80 miljoner kronor att rusta upp Kappelshamns hamn enligt försvarsmaktens önskemål. Då kommer merparten av marinens fartyg att kunna angöra hamnen.

5 juli 2016 06:00

Försvarsmakten gav förra året Fortifikationsverket i uppdrag att utreda vad det skulle kosta att rusta upp hamnen enligt marinens önskemål.

Marinen vill att minst två fartyg, varav ett med längd upp till 120 meter, ska kunna förtöjas i hamnen samtidigt. 120 meter motsvarar ett fartyg typ ubåtsräddningsfartyget Belos som är marinens största fartyg.

Hamnen ska även klara av att ta emot ett ro-ro fartyg i storlek som M/S Gute (140 meter), och det ska vara möjligt att ta emot materiel via färjeläget. På önskelistan står också höjd bärighet på vägarna till hamnen och nya byggnader motsvarande de Försvarsmakten har i Slite.

Underhållet av hamnen är sedan länge eftersatt och mycket måste göras innan den militära anpassningen kan påbörjas. Region Gotland räknar med att det kostar drygt 20 miljoner kronor att iordningställa den för civilt bruk.

Utredningen visar att man behöver muddra farleden till 6,5 meters djup och för att nå det djupen måste man ta bort 6 000 kubikmeter sten. Att muddermassorna sannolikt innehåller miljögifter från bottenfärg har tagits med i kostnadsberäkningen.

Vågbrytaren och kajen måste förlängas, ro-ro-rampen repareras, ett nytt kajdäck byggas. Dessutom behöver dykdalber förstärkas och kajen behöver nya fendrar och pollare.

Fortifikationsverket har föreslagit att upprustningen delas upp i två etapper. Att laga skadorna och iordningställa hamnen, plus nya byggnader och infrastruktur med fiberanslutning, beräknas kosta knappt 50 miljoner kronor.

För att uppfylla alla försvarsmaktens krav behövs en andra etapp där vågbrytaren rustas upp och förlängs och kajen förlängs. Det beräknas kosta cirka 30 miljoner kronor.

Om Fortifikationsverket fullföljer båda etapperna beräknas hyreskostnaden bli cirka 4,4 miljoner kronor per år. Den nivån har Försvarsmakten tidigare tyckt vara för hög, och förra hösten tackade Fortifikationsverket nej till erbjudandet att köpa hamnen.

Nu köper Fortifikationsverket hamnen ändå. När hamnen lades ut till försäljningen på nytt gav Region Gotland Fortifikationsverket möjlighet att se övriga intressenters bud, och komma med ett sista högre bud.

Hur mycket Försvarsmakten är beredd att betala i hyra är oklart.

– Vi har precis köpt hamnen och kommer efter sommaren att börja se över vilka åtgärder som krävs. När det är dags att påbörja upprustningen vet jag inte, säger Michael Moberg vid marinens produktionsavdelning.

Hamnen

Hamnen i Kappelshamn användes för färjetrafik 1965-1972. Därefter har den varit reservfärjeläge och uppläggningsplats för fartyg. Av säkerhetsskäl har inga fartyg varit upplagda sedan januari 2011.

Största djup som hamnen klarar i dag tros vara 6,2 meter. Aktuella sjömätningar saknas.

Fakta: Länsstyrelsen/Fortifikationsverket

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa