För två år sedan utredde teknikförvaltningen om det kunde byggas lägenhetshus eller annan byggnad som till exempel hotell på Visby Syrenen 1. Nu kan tomten bli aktuell för studentbostäder.

– Vi får många förfrågningar om mark för att bygga studentbostäder och då har det här läget varit uppe för diskussion, det stämmer, säger Christian Hegardt, stadsarkitekt.

Tomten ligger mitt emot ställplatsen för husbilar i Gutebacken med utsikt över hamnen. I området har det tidigare funnits oljecisterner det tidigare funnits och har sanerats, men ska det byggas bostäder kan det bli aktuellt med ytterligare sanering.

Det har ännu inte byggts någonting på tomten och i början av juni hörde Park and Stay AB, som driver ställplatsen i Gutebacken, av sig till regionen och ville utöka sitt arrende till att inkludera även Visby Syrenen 1.

”Detta skulle ge oss möjlighet att expandera vår verksamhet och enklare kunna få till fler faciliteter såsom el och eventuellt även dusch/toalett i den befintliga byggnaden på platsen.”, skriver Park and Stay AB till Region Gotland.

Svaret som regionen gav var att området var planlagt för oljedepå och att det kunde bli ”knepigt utan planändring”, men man lovade att återkomma i frågan.

Nu i veckan svarade regionen att man kan tänka sig ett arrende på två år med ett års automatisk förlängning. Detta kan dock endast ske om Park and Stay själva ansvarar för och bekostar nödvändiga markarbeten och uppstädning av området. ”Anledningen till att regionen inte vill ha ett längre arrende beror på att området utreds för eventuell planläggning för studentbostäder”, skriver regionen i sitt svar.