Medborgarkontor på gång i Östergarn

Som ett led i projektet Landsbygd 2.0 så föreslås det att det bildas ett bygderåd på Östergarnslandet.

4 december 2017 14:40

Projektet Landsbygd 2.0 har startats av Region Gotland i samarbete med Gotländska utvecklingsbolag i samverkan, GUBIS, för att stärka den lokala dragningskraften på landsbygden. I projektet har GUBIS utsett Fårö, Hemse och Östergarnslandet till pilotområden för projektet.

För Östergarnslandet har utvecklingsbolaget Nygarn tillsammans med Region Gotland nu föreslagit att det bildas ett bygderåd, som får till syfte att representera bygdens samtliga föreningar. Det föreslås också att ett medborgarkontor ska etableras i området.

Så jobbar vi med nyheter
Jonas Bäckström