Miljöfarliga vrak utanför Gotlands kust ska saneras

Två vrak utanför Gotlands kust anses medföra risk för oljeläckage och ska saneras. Vraken betecknas av klimatminister Isabella Lövin som tickande miljöbomber.

5 oktober 2017 18:00

Regeringen har fattat beslut om att satsa 600 miljoner kronor på åtgärder för rent hav. Som ett led i detta har ett 30-tal vrak runt Sveriges kuster identifierats som akuta miljöhot och ska därför saneras. 25 miljoner kronor har avsatts till saneringsåtgärderna som ska ske under den kommande tioårsperioden.

Två av vraken ligger utanför Gotlands kust, vilket P4 Gotland var först att rapportera om. Det rör sig om fartyget Malmi, som sjönk 1979 med bunkerolja, samt fartyget Rone som sjönk 1981 med 150 ton olja i lasten.

– Utifrån de rapporter vi har så misstänker vi att det finns olja kvar i vraken, säger Christer Larsson som är utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor vid Havs- och vattenmyndigheten.

Exakt när saneringen av Malmi och Rone kommer ske är inte helt klart.

– Vi håller på och gör en riskvärdering av vraken baserat på ett antal faktorer. Vi prioriterar de fartyg där risken anses vara störst. Det fartyg som kommer saneras först är fartyget Thetis som ligger utanför Smögen på västkusten, där kommer operationen sätta igång under november månad, säger Christer Larsson och fortsätter:

– Vi räknar med att sanera 1-3 fartyg per år.

När Rone sjönk så omkom flera sjömän vilket medför att en sanering försvåras.

– I och med att det är en gravplats så måste man vidta en hel del extraåtgärder, det ställer höga krav på att man inte stör graven. För det första får vi se om det är etiskt möjligt att göra en sanering, men ofta kan man komma åt tankar utan att behöva röra om inne i ett fartyg, säger Christer Larsson.

Så jobbar vi med nyheter