Miljögifter hittade på Tofta skjutfält

Miljögifterna PFAS och PFOS har hittats på Tofta skjutfält. Enligt Försvarsmakten ligger halterna över riktvärdet i flera av proverna.

9 oktober 2018 10:41

Vid provtagningar på Tofta skjutfält har miljögiftet PFAS hittats, något som P4 Gotland var först med att rapportera om. Under mätningarna hittades även varianten PFOS som inte bryts ned i naturen utan ansamlas och är kroniskt giftigt.

– PFOS är den enda förbjudna varianten och den finns i några fall över riktvärdena, säger Folke Borgh, jurist på Försvarsmakten.

Det är i och omkring en brandövningsplats inne på skjutfältet som de höga värdena av miljögifterna uppmätts. Än så länge är det oklart om gifterna spridits till grundvattnet.

– Vi fortsätter att ta prover. Vi lär behöva ett antal månader till för att ta reda på hur det ser ut med påverkan av grundvattnet, säger Folke Borgh.

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp mycket beständiga kemiska ämnen som bland annat har funnits i brandsläckningsskum som använts på flygplatser.

På Visby flygplats upphörde användningen av detta brandskum för 15 år sedan.

– Det här är ett arv från tidigare verksamhet då man övat med värnpliktiga från flygplatsen, säger Folke Borgh.

PFAS har tidigare även hittats i 90 vattenbrunnar i området vid Visby flygplats. I 35 av brunnarna var halterna så höga att fastighetsägarna fått gratis anslutning till kommunens VA-nät.

Nya studier visar att PFAS kan var farligare än vad man tidigare trott. Några beslut om nya gränsvärden har ännu inte tagits men det förs diskussioner om att sänka gränsvärdet, som enligt forskare vid Karolinska institutet, minst kan behöva halveras.

Om PFAS

PFAS är ett samlingsnamn för över 3 000 industriellt framställda kemikalier. De används bland annat i brandskum och impregneringsmedel.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa