Uppskattningsvis är det närmare 40 ensamkommande ungdomar som har eller är på väg att flytta från Region Gotlands Haima-boenden, på grund av att de fyller 18 år. De som fortfarande är asylsökande, och alltså inte har fått uppehållstillstånd eller avslag, räknas från och med myndighetsdagen som vuxna asylsökande och får istället en plats på något av Migrationsverkets asylboenden. Det kan bli i Klintehamn eller på fastlandet.

– I de regelverk som finns kan inte kommunerna själva finansiera boende, förklarar Saga Carlgren (V), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

De ungdomar som vill bo kvar på Gotland får i dag hjälp av frivilligorganisationer, exempelvis den nystartade föreningen "Tillsammans för ensamkommande på Gotland" och Röda korset.

Artikelbild

– Föreningslivet och civilsamhället har ställt upp mangrant, säger Filip Reinhag (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, som i går beslutade att det tillfälliga kommunbidraget på 1,2 miljoner kronor går till Röda korset.

Pengarna, som är ett bidrag från regeringen, ska användas för att betala boende åt de ensamkommande ungdomar som vill stanna på Gotland samt en projektledare.

– Vi vill försöka att hitta fadderhem. Det är en vuxen individ det handlar om så man hyr ut ett rum eller en gäststuga till någon, säger Göran Wahlqvist, verksamhetschef på Röda korset.

De som upplåter boende kommer att kunna få upp till 2 000 kronor i månaden, vilket bidragspengarna ska finansiera.

Röda korset samarbetar med idrottsrörelsen, Rädda barnen, kyrkan och Tillsammans för ensamkommande på Gotland. Vilket gläder Saga Carlgren.

– Ska vi lyckas behöver vi ha så bred förankring som möjligt, säger hon.