Miljonklirr på återvinningen efter nya avgifterna

Ett nytt sätt att jobba på Visby Återvinningscentral har gett resultat. Förändringarna gav 1,2 miljoner kronor på ett år.

16 september 2019 08:47

Det senaste året har återvinningscentralen i Visby jobbat på ett nytt sätt. Alla fordon som kör in måste passera en grind och kontrolleras. Dessutom utökades personalen med tre personer. Samtidigt har personalen i mycket högre utsträckning börjat kräva in avgifter från de som lämnar avfall. Och det nya arbetssättet har gett resultat. Med mer personal som kan hjälpa besökarna att sortera har avfallet blivit renare och hamnat på rätt ställe från redan början, vilket ger lägre kostnader för att ta hand om avfallet. Det tillsammans med ökade intäkter från avgifter har gett 1,2 miljoner kronor.

– Det känns jättebra. Jag tycker att det visar att vi är på rätt väg. Samtidigt är det en smäll på fingrarna för mig och min organisation för att vi inte har gjort det här tidigare, säger Claes Friberg, enhetschef för återvinning och slamtömning i Region Gotland.

Projektet på återvinningscentralen redovisas i en tjänsteskrivelse till tekniska nämnden. Förutom ökade intäkter och minskade kostnader har projektet haft andra effekter –  bland annat har mängden avfall som deponeras i Slite minskat liksom mängden verksamhetsavfall, till exempel bygg- och rivningsavfall. Det verkar i högre grad ha hamnat hos privata mottagningsanläggningar, flera av dem har rapporterat att de nu tar emot betydligt mer sådant avfall. Men att Visby återvinningscentral numera är hårdare på att tillämpa taxorna verkar inte ha gjort att avfallet istället dumpas i skogen eller på andra olämpliga platser.

–  Nedskräpningen har minskat jämfört med samma period förra året, säger Claes Friberg och fortsätter:  

– Jag hoppas att det inte finns ett mörkertal utan att verkligheten stämmer överens med antalet anmälda fall av nedskräpning som hamnat på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens bord.

Nu föreslår Teknikförvaltningen att projektet ska permanentas och att de tre extra anställda får jobba kvar. Kostnaderna täcks av de ökade intäkterna och minskade kostnaderna, skriver förvaltningen. Utan fler medarbetare kan det framgångsrika arbetssättet inte behållas vilket i sin tur kan betyda att avfallstaxan måste höjas. 

–  Vi vet att vi har höga taxor och vi vill inte höja dem, säger Claes Friberg, som också påpekar att återvinningscentralerna inte finansieras med skattepengar utan är helt taxefinansierad.

Tekniska nämnden väntas fatta beslut i frågan vid sitt sammanträde den 19 september. 

Så jobbar vi med nyheter
Elisabet Andersson