Förvaltaren i Gotlands Säkerhetsbygg AB (tidigare Skälsö Bygg AB), advokat Jonas Gustafsson, har nu lämnat in konkursbouppteckningen (en sammanställning över tillgångar och skulder) till konkursdomstolen Stockholms tingsrätt.

Av denna framgår att aktieägare är Skälsö Partners AB med Joachim Kuylenstierna som styrelseordförande och där vidare två av konkursbolagets ledamöter ingår i styrelsen. Aktiekapitalet uppgår till 50 000 kronor vilket är minsta möjliga summan vid bildandet av ett bolag.

Tillgångarna uppgår till 2 246 391 kronor och oprioriterade skulder till 9 106 964 kronor. Dessa fördelas på 8 069 018 kronor till bland andra leverantörer samt 1 037 946 till skatteverket för beslutad lönegaranti. Bristen i boet uppgår därmed till 6 860 573 kronor. Där återfinns också ett antal tvistiga belopp med framställda motfordringar om sammanlagt cirka fyra miljoner kronor.

Ett flertal gotlänska företag återfinns bland fordringsägarna med varierade belopp. Högst krav har det närstående bolaget Skälsö Partners AB med 755 000 kronor. Av övriga bolag har Slite Elfirma krav på 704 283 kronor och Järn AB Södertorg, Visby, ett krav på 611 001 kronor. Lägsta belopp kräver Transportstyrelsen med 50 kronor i fordonsskatt.

Edgångssammanträdet hålls den 16 oktober.