Ministern: Inget samband mellan elkabel och energisatsning

En tredje elkabel till fastlandet är ett måste för att en omställning till förnyelsebar el på Gotland ska bli verklighet, anser riksdagsledamoten Jesper Skalberg Karlsson. Energiministern menar däremot att elkabeln inte har någonting att göra med öns energiomställning.

5 maj 2018 13:00

När energiminister Ibrahim Baylan (S) besökte Visby den 10 april och tog emot Energimyndighetens förstudie om Gotland som ett pilotområde för omställningen till 100 procent förnybar elproduktion var beskedet positivt. Myndigheten menar att det är fullt möjligt att genomföra ett sådant projekt på Gotland, och Ibrahim Baylan lovar att ett regeringsbeslut inte ska dröja. På fredagen debatterades frågan i riksdagen, då den gotländska riksdagsledamoten Jesper Skalberg Karlsson (M) frågade ministern om hur han avser att gå vidare med förslaget när den tredje elkabeln till fastlandet uteblir, och när det är stopp för nya elproducenter på nätet.

– Det ska poängteras att det i dag inte finns något stopp för nyinvesteringar av förnybar elproduktion på Gotland. För att kunna öka anslutningen av större elproduktion som vindkraft finns flera intressanta och innovativa tekniker som kan bli aktuella, säger Ibrahim Baylan.

Jesper Skalberg Karlsson anser att Gotlands utsatta läge och de nuvarande kablarnas livslängd är ytterligare anledningar till att en tredje elkabel behövs.

– Samtidigt som man är teknikoptimist måste vi utgå från den situation vi har här och nu, och den säger oss att en tredje elkabel är rätt lösning både vad gäller energiförsörjningens omställning och beredskap inför kris, säger han.

Ministern menar dock att Energimyndighetens uppdrag inte har något samband med den uteblivna tredje elkabeln.

– Mitt budskap till gotlänningarna är att vi aldrig på något sätt kommer att riskera elförsörjningen till Gotland, tvärt om. Hela det här projektet har väldigt lite med kablarna att göra och snarare att göra med de möjligheter som skapas tack varje den tekniska utvecklingen, säger Ibrahim Baylan.

Energimyndighetens förstudie är ett välskrivet dokument, men ger långt ifrån alla svar, tycker Jesper Skalberg Karlsson.

– Går man igenom hela rapporten är det en ändlös optimism om vad som kan komma att slå igenom lite längre fram. Jag är teknikoptimist men jag vet att politiken inte kan baseras på att man hoppas saker, säger han.

Att förstudien är för optimistisk håller inte energiministern med om.

– Jag kommer att bidra till att gå vidare med det här. Men är det inte lite optimistiskt? Jag skulle vilja säga att det är tvärt om. Politiken i Sverige har varit de sista in på banan, för verkligheten har sedan länge sprungit ifrån den energipolitiska debatten, säger Ibrahim Baylan.

Så jobbar vi med nyheter
Cecilia Thomsson