Nära test av omtalad havspool på södra Gotland

Det dröjer ännu en tid innan havspoolen i Burgsviken öppnar för badande. "Osvuret är bäst", säger Jan Larsson från Forum Östersjön om premiären.

23 april 2019 15:00

Huvudsyftet med projektet som Forum Östersjön fick 650 000 kronor från Länsstyrelsen för två år sedan är egentligen att förbättra miljön. Havspoolen ska bidra till att syresätta den grunda viken och därmed skapa bättre förutsättningar för olika fiskarter. Som en intressant bieffekt ska det också bli möjligt att bada i poolen, fritt från alger.

Egentligen skulle poolen ha öppnats förra sommaren. Nu uppger Jan Larsson, projektledare från Forum Östersjön, att det alltjämt återstår en del arbete.

– Poolen är färdigbyggd, så när som på en del av bryggan, men osvuret är bäst. Nu ska pumpar och kompressorer testas, säger han och fortsätter:

– Man får komma ihåg att det här handlar om en prototyp, så det är inte konstigt att det tar sin tid att få allt färdigt.

Projektet ägs av Forum Östersjön, som har avtal med markägaren Fide Camping AB. Projektet ska rapporteras till länsstyrelsen senast i oktober.

Och bada kan folk göra när då?

– Vi får se, utrustningen ska testas i vår och sommar. Bad kan förstås vara en del av testen. Men något datum vågar jag inte säga, avslutar Jan Larsson.

Så jobbar vi med nyheter
Lasse Linusson