Nato-general: Därför är Gotland viktigt

Natos högste befälhavare i Europa, Curtis Scaparotti, vill se ytterligare trupper till Europa för att möta ett eventuellt hot från Ryssland.

Efter besöket i Sverige betonar också befälhavaren Gotlands strategiska betydelse för hela Östersjöregionen.

11 maj 2017 09:31

Sverige och ÖB Micael Bydén har under två dagar stått som värd för ett seminarium med chefer från en rad olika länder, bland dem Natos Curtis Scaparotti. Under sin militära karriär har han bland annat lett amerikanska styrkor under såväl Irak-kriget som i Afghanistan men han är sedan maj 2016 Natos högste befälhavare i Europa.

Scaparotti lyfte för bara ett par dagar sedan inför senatens försvarsutskott en önskan om truppförstärkningar i Europa, något han sedan utvecklade på en fråga från TT:

- Situationen i Europa har förändrats, vi har en utmaning med Ryssland som blivit mera aggressivt och som bryter mot internationell lagstiftning. Vår hållning i Europa är bra, men inte så bra som jag önskar. Jag vill inte gå in på detaljer men det är inom alla försvarsgrenar, flyget, marinen och armén liksom inom cybersäkerhet.

Inga konkreta svar

När det gäller andra frågor, som om Sverige ska gå med i Nato och om Nato kommer till svensk hjälp vid en militärkris, duckade däremot Scaparotti.

- Vi har en stark relation, sade han om Nato—Sverige och refererade till att "Nato har en öppen dörr-politik för länder som delar våra värderingar och lever upp till kraven", beträffande ett svenskt medlemskap.

Även ÖB Micael Bydén passade på frågan:

- Det är en fråga som jag inte kan och ska svara på. Uppdraget för mig är att se till är att vi är den relevanta partnern man kan lita på och att vi kan samarbeta militärt, sade Bydén om ett svenskt medlemskap.

Däremot var det desto tydligare besked från Curtis Scaparotti kring betydelsen av Gotland ur ett militärt och strategiskt perspektiv för hela Östersjöregionen.

- Om du tittar på öns placering är det uppenbart, kontroll över Gotland är mycket viktigt, sade han och syftade då framför allt på när det gäller att kontrollera kommunikationer över Östersjön.

Gotland i fokus

I höst står också Gotland i fokus i samband med den stora militärövningen Aurora med 19 000 deltagare, där bland annat amerikanska förband finns med.

Samtidigt som Sverige håller sin övning ska även Ryssland hålla en liknande militärövning. ÖB Micael Bydén vill dock inte tala om att övningarna ökar på spänningarna i regionen.

- Det handlar om att öka stabiliteten, stärka försvarsmakten som organisation och fördjupa och bredda samarbeten, sade han.

Så jobbar vi med nyheter
Tobias Österberg, Peter Wallberg/TT