Nu river försvaret de gamla Gotlandsgårdarna

Tre gamla gårdar rivs nu och ytterligare flera byggnader har rivits inne på Tofta skjutfält. "Vi bygger betydligt mer än vi river", säger Fortifikationsverkets projektledare.

18 maj 2018 15:55

Byggnader som inte längre fyller en funktion för försvaret ska heller inte stå kvar, menar Fortifikationsverket som under vintern och våren låtit riva flera byggnader inne på Tofta skjutfält. De senaste veckorna har man också inlett arbetet med att riva de tre privatfastigheter längs Toftavägen som köptes in av Fortverket våren 2016.

– I grund och botten handlar det om att verksamheten som bedrivs på skjutfältet inte har något behov av byggnaderna, och man vill skapa en skyddszon runt sin verksamhet. Den är svår att kombinera med att ha boende för nära fältet, säger Sara Svärd, projektledare på Fortifikationsverket.

Just nu pågår rivningen av de tre gamla privata gårdarna intill Toftavägen, men flera byggnader inne på skjutfältet har alltså också jämnats med marken. Under vintern och våren har man rivit ett par förrådsbyggnader, någon före detta sommarstuga, en jaktstuga, samt ett 16 meter högt utkikstorn kallat Schildts torn.

– Det är byggnader som gått ur tiden som försvarsobjekt, de har stått tomma och börjat rasa ihop. När fältet är öppet för allmänheten är det ju spännande för ungdomar att gå in i dessa hus och då blir de till sist farliga för tredje man, säger Sara Svärd.

Det gamla fiskeläget vid Blåhäll på skjutfältet är inte aktuellt att på något sätt förändra, utan där har man istället gjort förbättringar, enligt Sara Svärd.

– Alla hus som på något vis är K-märkta sparas. Finns det möjlighet att bevara något är det av vikt för oss. Fortifikationsverket är ju en fastighetsförvaltare, och vi har inget intresse av att förstöra byggnader bara för att det är effektivt. Utan det är utifrån ett tredje man-skydd.

Bygget av den nya garnisonen å sin sida pågår nu för fullt på skjutfältet.

– Vi bygger betydligt mer än vi river, säger Sara Svärd.

Så jobbar vi med nyheter
Dennis Pettersson