Nya elkabeln till ön försenas

Det blir ingen ny likströmskabel till Gotland 2018. Istället läggs en kabel med växelström och den väntas bli klar först 2021.

30 november 1915 13:14

– Tidsaspekten känns sekundär, det viktiga är att vi får en bra långsiktig lösning och det bedömer vi att det blir nu. Den tidigare planen med likströmskabeln var en "Porsche-lösning", det här är mer en "lastbilslösning" som känns väldigt trygg och säker och som kommer att fungera under väldigt många år, säger Geabs elnätschef Björn Axelsson.

Under hösten har Svenska kraftnät, tillsammans med Vattenfall och Geab, gjort en studie för att se hur den nya förbindelsen utformas så att den inte enbart gör det möjligt att bygga ut vindkraften på kort sikt utan också tryggar Gotlands elförsörjning under lång tid framöver. Resultatet av det arbetet blev att Svenska kraftnät nu väljer en annan teknisk lösning.

I stället för en likströmsförbindelse på 500 megawatt blir det en växelströmsförbindelse på 300 megawatt.

– Bedömningen vi gjort tillsammans med Vattenfall och Geab är att den här lösningen är fullt tillräcklig för att tillvarata den vindkraft som kommer att byggas på Gotland så långt vi kan se i dag, säger Olof Klingvall, pressekreterare på Svenska kraftnät.

Den nya lösningen kommer ändå att göra det möjligt att bygga ut vindkraften rejält, med ungefär 400 megawatt. Det kan jämföras med dagens vindkraftseffekt på ungefär 180 megawatt.

Växelström är möjligt att använda genom att gå ned från 400 till 220 kilovolts spänning. Resultatet blir en mer robust och driftsäker elförsörjning av Gotland.

– En stor fördel är att vi i enklare kan integrera den nya kabeln med det befintliga elnätet. Vi behöver göra en del nya ledningsgator, men inte alls i den utsträckning som den tidigare lösningen skulle kräva. Och den omriktarstation som planerades vid Forse i Stenkumla behöver inte längre byggas, kabeln kan istället anslutas till stationen i Ygne.

Var den nya kabeln ska anslutas är inte klart, det fortsätter Geab och Svenska kraftnät att diskutera.

Att det nu drar ut på tiden ytterligare innan den nya kabeln kan tas i drift beror på att Svenska kraftnät nu behöver justera sin ansökan om koncession till Energimarknadsinspektionen, som tar beslut om tillståndet. Det handlar bland annat om miljökonsekvensbeskrivningen.

– Vi kommer nu skyndsamt att göra detta. Om vi får vårt tillstånd hösten 2017 så är bedömningen att den nya kabeln kan tas i drift 2021, säger Olof Klingvall.

De elförbindelser som nu går mellan Gotland och fastlandet har inte kapacitet att föra över mer el än den som redan produceras på Gotland. Dessutom beräknas de två elkablar som finns i dag ha tjänat ut någon gång på 2030-talet.

– Skulle det behövas ytterligare kapacitet i framtiden, så får vi titta på det då. Men den förbindelse som nu planeras kommer att trygga behovet under lång tid som vi bedömer det, säger Olof Klingvall.

Gotlandsförbindelsen

Under Almedalsveckan 2009 erbjöd sig Svenska kraftnät att utöka överföringskapaciteten till Gotland, främst för att den gotländska vindkraften ska kunna byggas ut.

Från början beräknades den nya elkabeln vara klar 2015, det flyttades sedan fram till 2017 och så sent som i somras var 2018 målet.

Men nu ändras planerna. I stället för en likströmskabel blir det en växelströmskabel, vilket anses ge en mer robust förbindelse. Samtidigt rubbar det tidplanen, nu är 2021målet.

Källa: Geab och Svenska kraftnät

Så jobbar vi med nyheter
Ewa Israelson