Nya rutiner införs inom hemtjänsten

Flera medlemmar i Kommunal har efterlyst tydligare instruktioner gällande skyddsutrustning inom vården.

7 april 2020 13:01

Nyligen genomförde Kommunal en enkätundersökning med anledning av coronautbrottet. Bland medlemmar inom hemtjänsten uppgav 75 procent att de kände oro över tillgången på skyddsutrusning och 46 procent svarade att det inte fanns skyddsutrustning på arbetsplatsen. Kommunal på Gotland bekräftar bilden av oro bland sina medlemmar.

– Vi har en hel del medlemmar som har hört av sig och är oroliga. De berättar att det ser väldigt olika ut på olika arbetsplatser och upplever att det inte finns en alldeles tydlig riskbedömning på alla ställen, säger Annikki Björnlund, huvudskyddsombud vid Kommunal Gotland. 

Bland annat har medlemmar vid lasarettet beskrivit att kravet på skyddsutrustning skiljer sig åt på olika avdelningar. I ett inslag i P4 Gotland berättade undersköterskan Lise-Lotte Nygren som jobbar inom hemtjänsten på Gotland att hon upplevde att informationen varit väldigt dålig. Hon berättade om ett tillfälle då ambulans larmats till en brukare och att ambulanspersonalen hade full skyddsmundering till skillnad från hemtjänstpersonalen som hade "tossor" och handskar.

– Man upplever en skillnad mellan yrkesgrupperna. Vissa ska ha si och andra ska ha sådan skyddsutrustning. Om det är olika direktiv och otydlighet skapar det en oro och ovisshet, säger Annikki Björnlund. 

Hur agerar ni inom Kommunal i det här fallet? 

– Vi har påtalat det här och uppmanar chefer och skyddsombud träffas en gång i veckan för att uppdaterar sina riskbedömningar. Alla ska kunna känna sig trygga när de går till arbetet.

Under måndagen gick Region Gotland ut med information om att hemtjänsten har infört nya rutiner och nu genomför utbildning för att stärka och skydda medarbetarna. Bland annat har rutinerna kring besök i affären skärpts.

– Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer att personer äldre än 70 år ska stanna i hemmet så följer inga brukare med till affären. Det är annars en social aktivitet som är trevlig och viktig. Men i dagsläget gör vi inte det, berättar avdelningschef Agneta Nyström Adman.

Bland de nya rutiner som nu gäller ska nu också all hemtjänstpersonal ha tillgång till ett kit med skyddsglasögon alternativt visir, engångsförkläde, skoskydd, plasthandskar, handsprit, tvål och pappershanddukar. Liksom tidigare avråder man från att brukare i andra kommuner ansöker om tillfällig vistelse på Gotland och anhöriga kan anställas tillfälligt för att sköta omsorgen om brukare.

Så jobbar vi med nyheter
Sofie Regnander