Nya "sjöfartens dag" ska locka till sjöfartsyrken

Efter många år av stora personalutmaningar hoppas nu sjöfartsnäringen på Gotland visa på sin attraktionskraft med en ny satsning. "Vill visa för allmänheten att vi finns", säger Tomas Nolte på Kustbevakningen.

11 februari 2019 11:00

Sjöfartsbranschen har länge stått inför stora framtidsutmaningar vad gäller rekrytering. Enligt rapporterna har personalutmaningarna bestått i svårigheter med att hitta personal med rätt kompetens, lågt söktryckt till sjöfartsutbildningarna, en åldersstigen personal och överhuvudtaget ett minskat intresse för de sjöfartsrelaterade yrkena.

Enligt Transportföretagens rapport "Tempen på sjöfartsbranschen 2019" är situationen till och med så pass ansträngd att det inom en femårsperiod behöver rekryteras omkring 800 personer till sjöfartsyrken i form av bland annat matroser, motormän och tekniska befäl.

På Gotland hoppas man från sjöfartnäringens håll att ett helt nytt initiativ, "sjöfartens dag", ska öka intresset för sjöfarten. Tanken är att locka människor till yrken och utbildningar i sjöfartens tecken.

– Det är personalbrist. Man skriker efter folk, och det gäller både maskin och däck, befäl och manskap, säger Lars Danielson, samordnare för den nya satsningen.

Tomas Nolte, befälhavare på Kustbevakningen, är av uppfattningen att myndigheten under en längre tid haft personalutmaningar. Därför menar han att ett evenemang så som "sjöfartens dag" kan göra stor skillnad.

– Vi vill profilera oss och visa för allmänheten att vi finns. Visa ett jobb på Kustbevakningen faktiskt är en framtidsmöjlighet. Den är jätteviktig, säger han.

Den gemensamma satsningen gav några organisationer nya medlemmar. På sikt är förhoppningen att den kan hjälpa till att styra hela skutan åt rätt håll.

Så jobbar vi med nyheter
Simon Nilsson

Ämnen du kan följa