Nya undersökningar av förorenad mark

Snart startar en mer omfattande undersökning av de cirka 30 tomterna i norra Visby där föroreningar av tungmetaller upptäcktes sommaren 2014.

23 januari 2016 06:00

Naturvårdsverket har nu beslutat hur pengarna för utredningar av förorenade områden ska fördelas. Länsstyrelsen på Gotland hade ansökt om 4 450 000 kronor för 2016.

– Det vi har beviljats är 950 000 kronor till en mer omfattande undersökning av kvarteret Sillen med flera. Det var också det vi hade prioriterat som nummer ett i vår ansökan, eftersom det är så många som bor där, säger Mattias Vejlens på länsstyrelsen som är samordnare för förorenade områden på Gotland.

Det som tidigare gjorts är en översiktlig undersökning som lett till en generell riskbedömning av föroreningarna av tungmetaller och så kallade PAH:er.

– Det finns en stor osäkerhet i den rapporten. Genom mer genomgripande undersökningar kan det också göras mer platsspecifika bedömningar som leder till att vissa tomter kanske innebär en mindre risk än andra, säger Mattias Vejlens.

Region Gotland har tagit på sig huvudmannaskapet för undersökningarna eftersom det inte finns någon ansvarig för föroreningarna som kan göra det.

– Nu när pengarna är beviljade ska vi begära in offerter på huvudstudien av området och göra en provtagningsplan. Det bör gå ganska snabbt eftersom vi har ett ramavtal för detta, säger Claudia Castillo, miljöskyddsinspektör på Region Gotland.

Innan sommaren hoppas regionen att huvudstudien ska vara klar. Då ska det göras en bedömning av vad som behöver göras för att trygga miljön för de boende. Då kommer länsstyrelsen att ansöka om nya pengar till detta.

Naturvårdsverket beviljade inga pengar till en huvudstudie av Södervägs brädgård i Vall, där kreosot som använts vid impregnering av bland annat trästolpar framför allt under 1950- och 1960-talet.

– Det området ligger etta på vår värstinglista över förorenade områden, men där krävs så omfattande undersökningar som kostar väldigt mycket. Naturvårdsverket fick lite knapert med pengar till utredningar från riksdagen i slutet av förra året, men det finns en chans att vi kan beviljas mer pengar längre fram i år. De boende i Vall som tidigare hade stora problem med sitt vatten har fått kommunalt vatten draget från Träkumla, så det är inte lika akut. Men området ska undersökas och saneras på sikt, säger Mattias Vejlens.

Naturvårdsverket hade ansökningar från länsstyrelserna på drygt 65,6 miljoner kronor men fördelade i veckan endast 18,3 miljoner kronor till utredningar av förorenade områden.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa