Nytt bakslag för byggnadsnämnden

Länsstyrelsen ger regionen bakläxa på beslutet att säga nej till radhus på A7-fältet. Samma sak hände med rivningen av Gottgluggen som stoppades.

19 september 2019 07:33

– Det går att tolka detaljplanen olika. Plan- och bygglagen lämnar mer utrymme för det än till exempel miljöbalken, säger Eva Ahlin (C) ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Länsstyrelsens senaste överklagandet gäller ett bygglov för ett flerfamiljshus som en fastighetsägare vill placera på tre tomter avsedda för villabebyggelse. Miljö- och byggnadsnämndens politiker nekade fastighetsägaren bygglov. Länsstyrelsen säger att det inte finns skäl att säga nej till bygglov för radhus i området och återförvisar ärendet till nämnden för ny handläggning.

– Det säger inte att det är helt fel utan vill att vi ska pröva det igen, säger Eva Ahlin.

Det är på fastigheterna Malajen 7, 8 och 9 i Visby som en fastighetsägare vill bygga 16 radhuslägenheter. Grannar som byggt villor på sina tomter bredvid har motsatt sig det. 

Sammanlagt åtta tomter har sålts på Greta Arwidssons väg på A7 i Visby. Fem familjer har byggt varsitt hus i tron att de skulle få villaägare som grannar. 

Politikerna gick på villaägarnas linje och nekade fastighetsägaren bygglov.

– Vi avslog ansökan om bygglov på grund av trafiksituation och vi ville att det skulle byggas villor. Det var tanken med området och vi lekmän tolkar småhus som villor medan lagen även tolkar in radhus, kommenterar Eva Ahlin som säger att det finns en politisk vilja i nämnden att fler ska få bygga villor. 

I länsstyrelsens belsut sägs att det inte finns skäl för avslag och skickar ärendet tillbaka till miljö- och byggnadsnämnden.

– Vi kan acceptera bygglovet eller överklaga beslutet. Det ska vi diskutera på nämndens möte nästa vecka. 

I ytterligare ett fall har länsstyrelsen gjort en annan bedömning än miljö- och byggnadsnämnden. Det gäller rivningslovet som gavs för Gottgluggen, kiosken på Södertorg i Visby innerstad samt ett garage, en förrådsbyggnad inne på gården och en affärslokal. Där gav miljö- och byggnadsnämnden klartecken till rivning. Det var i maj i år. 

”Kulturvärdena är inte tillräckligt stora” sa Eva Ahlin då.

Även det beslutet överklagades till länsstyrelsen som stoppade rivningen, åtminstone tills vidare. I det fallet ger inte regionen upp utan överklagar till regeringen. 

– Genom att stoppa rivningslovet påverkar det ju också byggrätten på tomten. Att folk har rätt att bygga på sina tomter inom en detaljplan, är en viktig medborgerlig rättighet, sa Eva Ahlin. 

Så jobbar vi med nyheter
Åsa Sveds