Nytt bolag vill borra olja på östra Gotland

2 000 hektar norr om Åminne är bara början. Draupner Energy kikar även på 20 000 hektar söderut – ett område där Gripen Oil redan lagt ner sin verksamhet.

30 oktober 2017 05:15

I februari skrev GT om Gripen Oils och dotterbolaget Gotland Explorations nedlagda, eller åtminstone långtidsfrysta, planer på gotländsk oljeutvinning.

– Rådande marknadspriser gör att det inte går att motivera ytterligare investeringar då det i dagsläget inte går att utvinna olja lönsamt på dessa fält, sade bolagets vd Thomas Häggkvist då.

Men redan nu har ett annat bolag börjat visa intresse i stället – och det delvis för samma områden som Gripen tidigare kikat på.

Det är nystartade Draupner Energy Sverige AB som har inkommit med två ansökningar till Bergstaten, det statliga organ som avgör ärenden kring prospektering och utvinning av exempelvis mineral, olja och gas.

I första hand vill bolaget titta närmare på omkring 2 300 hektar längs kusten mellan Boge och Åminne.

Men parallellt med detta finns en betydligt mer omfattande ansökan. Det området sträcker sig vidare söderut längs kusten, från Åminne ner till Kräklingbo. Det går även betydligt längre inåt land, med en västlig sträckning som når nästan in till Roma. Totalarean blir där nästan 20 000 hektar.

Dessa planer får dock vänta lite, då Gripen Oil tidigare haft ett tillstånd där och då det finns en viss karenstid innan ett nytt kan sökas.

– Vi försökte söka dispens från detta hos Bergstaten, men de tyckte att vi kan ha lite tålamod, berättar Draupners Ann-Charlotte Högberg.

Detta innebär att handläggning av det större området dröjer ungefär ett år. Ansökan för det något mindre området kan dock lämnas in om några veckor – gällande tillstånd löpte där ut i november 2016.

– Där hoppas vi fortfarande kunna komma igång med markundersökningar under 2019 eller 2020. Men först ska vi granska de seismiska data och de borrade brunnar som redan finns, så där finns det redan mycket att göra. Vi måste också se på hur kulturmiljön i området ser ut, berättar Ann-Charlotte Högberg.

Blir resultaten positiva kan det längre fram bli aktuellt med oljeborrning, men bolaget Draupner Energy letar även efter naturgas, samt efter platser för ”geologisk lagring av koldioxid”.

Det faktum att Gripen Oil redan varit aktivt på delar av det aktuella området – och att det bolaget inte funnit någon lönsamhet i sina Gotlandsprojekt – påverkar inte Draupner.

– Det har bara borrats på en plats på Gotland sedan 1992. Samtidigt har det varit stark utveckling på teknologisidan och under senare år har även kostnaderna sjunkit betydligt. Därför låter vi oss inte avskräckas av att tidigare prospekteringsförsök inte har kommit vidare, förklarar Ann-Charlotte Högberg.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa