Nytt hopp för bryggeri i hamnen

Politikerna kommer under mars avgöra om Gotlands Bryggeri kommer att få bygga i hamnen.

5 februari 2015 15:29

Den 17 februari kommer regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU) att diskutera frågan om Gotlands Bryggeris planer i Visby hamn. Då kommer man att ta ställning till olika kostnadsförslag för evakuering av befintliga hyresgäster i gamla hamnterminalen, samt kostnaderna för sanering av tomten.

– Vi har summerat alla kostnader för vad det kostar att ha en byggklar tomt, säger Anders Lindholm, exploateringsstrateg vid Region Gotland.

Innan ett bryggeri kan börja byggas måste Region Gotland anta en ny detaljplan för området, hyresgästerna ska evakueras, gamla hamnterminalen måste rivas och därefter ska saneringen genomföras. Först när saneringen är klar finns en byggklar tomt. Kostnaden för saneringen av tomten uppgår till drygt 14 miljoner kronor. Sedan är det oklart vad det kommer kosta att evakuera befintliga hyresgäster, antingen tvingas man köpa lokaler till dem eller hitta nya lokaler att hyra. Därmed kommer tidsplanen troligen att spricka.

– Bryggeriet vill vara igång till halvårsskiftet 2016, men utsikterna ser inte så goda ut. Men jag tror att bryggeriet kan pruta på sin tidsplan om vi kommer överens om kostnaderna, säger Anders Lindholm.

Region Gotland har förberett en del inför en byggnation av nytt bryggeri i hamnen. I mars kommer ett nytt planprogram att tas för området.

– Vi har ett program som förhoppningsvis kommer kunna antas och där säger man att ett bryggeri kan vara bra på den platsen, säger Anders Lindholm.

Anledningen till att ärendet dragit ut på tiden är för att Region Gotland arbetat med att sammanställa samtliga kostnader. Dessutom har länsstyrelsen inte kunnat peka ut någon ansvarig för föroreningarna.

– Bryggeriet är inte skyldig till föroreningarna och inte Region Gotland. Det är den frågan som tagit längst tid, säger Anders Lindholm.

Tidsplanen för beslut kring bryggeriet

Frågan tas upp på RSAU 17 februari.

Frågan tas sedan troligen upp på regionstyrelsens sammanträde 4 mars.

Därefter kommer frågan troligen tas upp på regionfullmäktige 30 mars.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa