ÖB uppmanar gotlänningar att vara uppmärksamma

Ett kontinuerligt försämrat säkerhetsläge runt Gotland och Östersjön. ÖB ser inga tecken på att den militära närvaron på ön ska minska de kommande åren, snarare tvärtom.

5 juli 2017 16:00

Under veckan som gått har Försvarsmakten och Sveriges Överbefälhavare Micael Bydén befunnit sig i Visby för att delta i Almedalsveckan. Intresset för försvarets seminarier och pressaktiviteter har varit stort. Men hur ser egentligen säkerhetsläget ut och hur ser de militära planerna ut för Gotland den kommande tiden?

– Backar vi bandet några år tillbaka ser vi ett kontinuerligt försämrat säkerhetsläge, det inkluderar Östersjön. Vi ser en ökad militär närvaro från såväl Ryssland som från västsidan. Vi ser de förstärkningar som Nato gör i de Baltiska länderna som tydliggör att området runt Östersjön är intressant. Det blir en mer koncentrerad militär närvaro och vi förväntar oss att vi kommer ha den här nivån flera år framåt, säger Micael Bydén.

I september senare i år inleds Försvarets övning Aurora 17 där Gotland har en central roll. 20 000 människor, en tredjedel från hemvärnet, 40 myndigheter och internationella samarbetspartners ska delta. Men kan en sådan stor militär övning uppfattas som provocerande i Ryssland?

– Ryssland har en illegal annektering av Krim med fortsatta strider i östra Ukraina. Det är Ryssland som skakar om säkerheten i Europa och när vi genomför den största övningen på mer än 20 år så är vi transparenta. Vi gör det här för att stärka stabiliteten och säkerheten i området och det är det vi kommunicerar. Vi bjuder in Östersjöländer inklusive Ryssland och Vitryssland. Huruvida man väljer att tolka det på något annat sätt får i så fall stå för dem.

Trots att Ryssland fortsätter att utöka sin militära förmåga menar Micael Bydén att det inte finns anledning till oro för gotlänningarna. Försvarsmaktens bedömning står fast: ett militärt angrepp mot Sverige har låg sannolikhet.

– Man ska vara medveten om att det pågår underrättelseinhämtning kontinuerligt och att desinformation lätt sprids. Man ska vara uppmärksam men det finns inget skäl till oro.

Numera finns det en permanent militär styrka på Gotland och nästa år kommer ön även utrustas med luftvärn. ÖB tror att det kommer bli aktuellt med ännu fler resurser de närmaste åren.

– Vi fick ett tillskott på 405 miljoner under våren som var mycket välkommet och min förväntan är att det kan komma mer förstärkningar under perioden 2018, 2019, 2020 och då går det till områden som övningar, mer personal, utrustning och material.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa