FP-politiker vill lugna gotländsk militär

Frågetecknen är många kring försvarssatsningen på Gotland. "Men det är bråttom", säger Gotlandsgruppens chef Hans Håkansson. Fp-politiker tycker dock att han har för bråttom.

19 maj 2015 10:20

Den 17 april presenterade försvarsminister Peter Hultqvist försvarsöverenskommelsen. I den låg beskedet att Gotland ska få ett mekaniserat kompani med 150 soldater och ett stridsvagnskompani med 80 soldater. Men sedan dess har inte mycket hänt.

– Det är bråttom om vi ska hinna klart till 2018 men ännu är mycket oklart, säger Hans Håkanssson, chef för Gotlandsgruppen. Han har i tidigare artiklar uttryckt sin förvåning med också positiva inställning till beskedet.

Men efter den 17 april har det varit nästan helt tyst. Även inom försvaret. Ännu återstår det formella beslutet om överenskommelsen, som troligen tas i riksdagen i juni.

– Inom militären brukar vi göra en parallellplanering inför något beslut så att vi är beredda men det har inte skett.

Frågarna är många: Under vilka ledningar ska kompanierna stå? Var ska man förlägga verksamheten? Hur ser ekonomin ut? Vad får Gotlandsgruppen för roll?

Det viktigaste att bringa klarhet i, enligt Hans Håkansson, är vem som ska leda kompanierna.

– Gotlandsgruppen lyder under Amfibieregementet i Berga.

Att även det mekaniserade kompaniet ska göra det är inte självklart menar han.

– Nu talas det om att det inte är pansar/terrängbilar som kommer utan stridsfordon 90.

Det är ett stridsvagnsliknande fordon och då vore det mer naturligt om ett sådant kompani lyder under P4 i Skövde, menar Håkansson.

Hans Håkansson misstänker att orsaken till att mycket är oklart är att ÖB inte var med på tåget när överenskommelsen presenterades.

Gotlandsgruppens roll i framtiden är även den oklar.

– Men det är viktigt att vi får fortsätta stödja hemvärnet. Det är för hemvärnet vi finns till.

Folkpartisten Johan Thomasson reagerar på att Hans Håkansson är så otålig.

– Det här är en politisk process och riksdagen måste ta beslutet först.

Han tycker att det är olyckligt att lyfta fram frågetecknen när överenskommelsen är så bred.

– Givetvis finns det frågetecken. Men är en total politisk enighet kring överenskommelsen, säger Johan Thomasson.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa