Ovanliga myggor på Gotland

Aedes punctodes heter myggan som troligen upptäckts på östra Gotland. Arten är ovanlig i Europa och mest känd för att plåga stora däggdjur som björnar i Alaska.

2 november 2017 05:15

I oktober fick Peter Gottberg ovanligt många och ilsket kliande myggbett i Gammelgarn. Peter hade hört talas om tjänsten ”Fråga en biolog” på Naturhistoriska riksmuseet.

– Myggorna var mycket aggressiva och helt ljudlösa. Jag skickade in tio myggor i en tändsticksask och undrade vad det var för en mygga, berättar Peter Gottberg.

Nyligen fick Peter svar och det visade sig att det troligen rör sig om en art som inte är så vanlig i Europa. Aedes punctodes är mer känd för att plåga stora däggdjur i Alaska. Enligt Yngve Brodin på Naturhistoriska riksmuseet lever larverna gärna i en blandning av salt- och sötvatten. Därmed förekommer de i våta marker i anslutning till eller nära havet. I Sverige har myggarten tidigare siktats längs Östersjön i Blekinge.

– Det som gjorde att vi ville titta lite närmare på myggan var att den var aktiv så sent på hösten. Myggsäsongen brukar vara från mitten av maj till slutet av augusti. Det kan vara så att det rör sig om en närstående art – Aedes punctor som är vanligare i Europa. Vi ska med hjälp av DNA försöka analysera vilken av arterna det är.

Är ni intresserade av att få in fler myggor?

– Om det är enstaka mygg som stör en sommarkväll så behöver man inte skicka in dem. Då drunknar vi väl i mygg. Men om det är myggor som är aktiva sent på hösten och det är ett massivt myggangrepp kan det vara intressant. I och med klimatförändringarna dyker det upp nya myggarter i Sverige.

Myggan kommer nu att ingå i Naturhistoriska riksmuseets samlingar.

Så jobbar vi med nyheter