Från och med 1 juli ville Kuststaden, som köpt lägenheterna av Gotlandshem, göra samtliga parkeringsplatser som hittills varit öppna i Bogen 1 och Stäven 1 avgiftsbelagda. Enligt Kuststaden har parkeringar öppna även för dem som inte bor i fastigheterna lett till skadegörelse och otrygghet i området. Men förhandlingarna med hyresgästföreningen har nu brutit samman.

– De har lämnat förhandlingarna och vi kommer inte överens, säger Susanne Davidsson, förhandlare på hyresgästföreningen.

Varje parkeringsplats skulle kosta 130 kronor i månaden, men enligt hyresgästföreningen betalar de boende redan i dag för att parkera i sin månadshyra.

Artikelbild

– Vi tycker att det här är en villkorsändring som är värd pengar. Det är 590 parkeringar och det här skulle krasst generera 900 000 kronor extra om året till Kuststaden, säger hon.

Kuststaden har hävdat att avgiften också behöver tas ut för att finansiera sandning, snöröjning och annat underhåll.

– Det här har fungerat på Gotlandshems tid och det kan inte ha blivit så mycket dyrare, säger Susanne Davidsson.

Kuststaden går nu vidare ändå som planerat.

– Vi kör på och kommer att införa avgifterna den 1 juli, säger vd Magnus Johansson och berättar att en översyn av taxan kommer att göras även för garage och carport.

Enligt Kuststaden har 300 hyresgäster hittills visat intresse för egen parkeringsruta. För de som inte är nöjda återstår att vända sig till hyresnämnden.

– De har alla möjligheter att driva processen vidare, men vi hade inte gått vidare om vi inte hade känt trygghet i situationen, säger Magnus Johansson.