Partier drar ned på egna event i Almedalen

Partierna drar ned på sina egna arrangemang under Almedalsveckan. I år är de bara en fjärdedel så många som i fjol. Men demokratiminister Amanda Lind tror att Almedalen håller ställningarna.

26 juni 2019 12:22

Riksdagspartierna har i år 36 egna arrangemang under årets Almedalsvecka. Det är bara en fjärdedel av de 139 arrangemang som de hade i fjol. Det var ett valår, men också åren dessförinnan var partiernas egna programpunkter dubbelt så många.

GA berättade i går att ministrarnas medverkan under Almedalsveckan minskar. Att partierna dessutom väljer att inte sätta agendan med egna arrangemang under veckan kan ses som tecken på ett sviktande intresse. Men kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) tror att Almedalen kommer att bestå som demokratisk mötesplats:

– Så länge det kommer politiker från alla beslutsnivåer; regeringen, riksdagen, EU, kommuner och regioner, så kommer det att föras bra och intressanta samtal i Almedalen. Det är jag säker på, förklarar Amanda Lind och fortsätter:

– De allra flesta ministrar besöker Almedalsveckan, så jag skulle inte dra allt för stora växlar kring det.

Men Amanda Lind betonar också att det inte bara är på Almedalsveckan som politiker blir tillgängliga för allmänheten:

– Almedalen är en jättebra plats för det men det finns också andra tillfällen, som Järvaveckan eller när vi reser runt i landet.

På Almedalsveckans kansli är man inte förvånade över att partierna satsar mindre i år. Regeringsbildningen och EU-valet har tagit mycket energi. Ministrarnas minskade närvaro är inte heller något som oroar.

– Det är ju hedrande om ministrarna kommer, men Almedalsveckan står och faller inte med 100 procent närvaro. Det viktigaste är att det finns politiska representanter som kan föra samtalen med dem som vill diskutera samhällsfrågor, förklarar Almedalsveckans projektledare Mia Stuhre.

Amanda Lind ser dock en förändring som behöver göras för att Almedalen ska kunna fortsätta vara en demokratisk mötesplats:

– Det är obehagligt och djupt problematiskt när grupper som RFSL inte känner sig trygga att delta på grund av hot från nazister. När deras röster tystas, då tystnar också demokratin.

– Tiden är mogen att utreda ett förbud mot rasistiska organisationer. Vi kan aldrig ta demokratin för given, utan måste ständigt stå upp för den.

Så jobbar vi med nyheter
Eva Klint Langland