Privatperson får skjuta vitkindade gäss

En privatperson boendes i Burgsvik har av länsstyrelsen fått tillstånd att skyddsjaga tio vitkindade gäss på sin egen mark.

13 maj 2015 16:27

Personen har ansökt om att få skyddsjaga vitkindade gäss för att förhindra allvarlig skada på sina jordbruksgrödor. Länsstyrelsen på Gotland har givit personen tillstånd att skjuta tio stycken gäss till och med den 20 maj, utan hinder av att arten är fredag.

Jakten får dock endast bedrivas på gäss som uppehåller sig på åkermark som ägs eller arrenderas av ansökaren.

Länsstyrelsen motiverar beslutet med att de stora mängder ryska vitkindade gäss som varje år rastar på Gotland lokalt kan förorsaka allvarliga skador på jordbruksgrödor av olika slag, främst stråsäd och vallgröda.

Så jobbar vi med nyheter