Rådjursolyckor har länge varit ett problem på Gotland. Enligt Nationella viltolycksrådet skedde hela 603 polisanmälda rådjurolyckor på ön under 2017. Det är en ökning med 153 jämfört med 2015. Genom en så kallad spillningsinventering kan man uppskatta rådjurpopulationens storlek. Tillsammans med frivilliga jägare har Jaktförbundet Gotland nyligen genomfört en sådan och resultatet visar på en ökning.

Efter årets inventering kom Jägarförbundet fram till att det finns 12 rådjur per 1000 hektar i vad som kallas vinterstam. Eftersom att rådjurspopulationen varierar mellan sommar och vinter skiljer man på dessa två. Utifrån resultatet kan man grovt räkna ut att det finns cirka 3 600 rådjur på ön, berättar Hans Olsson, ordförande för Jägarförbundet Gotland.

– Det är en liten ökning men det är ingen jätteskillnad från förgående inventering, säger han.

Rådjuren är utspridda runt hela ön men trivs som bäst i stora skogsområden. Därför finns det extra många rådjur på mellersta Gotland. Utöver viltolyckor har rådjuren också blivit ett problem för skogsägare, då de gått hårt åt planteringar. Jägarförbundet har haft möten med Landsbrukarnas Riksförbund och Mellanskog där åtgärder diskuterats. En lösning på problemet är att man kan spreja avskräckande medel på plantorna men det finns ingen garanti för att det skulle skrämma bort alla rådjur.

– En del tror att vissa rådjur är mer benägna att äta av planteringarna än andra. Det är egentligen ingen naturlig föda för dem, säger Hans Olsson.