I söder har området utökats till att täcka en stor del av Tofta, där en stor satsning pågår kring Tofta strand, och Gnisvärd där tomtavstyckningar inneburit att området befinner sig i en expansiv fas. I norr, innanför Högklint, bygger Chris Hannen familjens villa och han hoppas på inflyttning efter sommaren. Familjen betalade 1,3 miljoner kronor för marken och fick bygglov i fjol.

– Tänk om vi hade köpt tomten och tänkt bygga för ett halvår sedan. Plötsligt hade vi haft en tomt ingen får bygga på. Det hade varit katastrof, säger han.

Chris Hannen anser att det finns bättre ställen på ön där försvaret kunde öva.

Artikelbild

| Henrica och Julia vill med sina syskon ta över familjeföretaget. Marken tror de påverkas negativt av försvaret.

– Det här är ett bostadsområde och det känns jättekonstigt, säger han.

Värre är det för Bengt Öjerstam som äger fem tomter strax intill som just nu är till salu. Totalt är de värda sex miljoner kronor.

– Det är inte speciellt kul. Här är redan indraget vatten och el. Då tycker jag att försvaret får lösa in marken för sex miljoner, säger han.

Bengt Öjerstam är starkt kritisk till att Försvarsmakten kan lägga en kall hand över så mycket mark, där en bebyggelseplan från 1950-talet gäller.

Artikelbild

| Chris Hannen är glad han fick bygglov i tid.

– Det är att stoppa utvecklingen på Gotland, det är ingen som vill flytta hit, säger han och menar att försvaret nu riskerar att få många gotlänningar emot sig.

Familjen Wiman vid Nygårds i Västerhejde äger två gårdar och flera hundra hektar mark. I framtiden blir det svårt att sälja tomtmark för bostäder.

Artikelbild

– Vi kommer att bli berörda, det blir inte lika kul att bo här och det hämmar tillväxten, säger Julia Wiman.