Regeringen godkänner köp av marinhamnen i Fårösund

Regeringen säger ja till Fortifikationsverkets begäran om att få köpa marinhamnen i Fårösund för 20 miljoner kronor. Dessutom väntar investeringar på lika mycket till. ”Det är utmärkt att man nu köper tillbaka den här strategiska hamnanläggningen”, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

23 februari 2018 15:30

När det stod klart att Fortifikationsverket erbjöds att köpa den omdiskuterade marinhamnen i Fårösund för 20 miljoner, vände sig myndigheten till regeringen för ett godkännande av affären och på torsdagen gick beslutet igenom.

– Försvarsmakten ser att den här hamnen har ett strategiskt värde och för att vi ska klara av de totalsförsvarsuppgifter vi har, behöver vi ha tillgång till hamnanläggningen, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) till Gotlands Allehanda.

– Vi ser ett behov av att kunna säkerställa att marinstridskrafterna har tillgång till bra anläggningar. Vi tycker att det är utmärkt att man nu köper tillbaka den här strategiska hamnanläggningen så att den kan vara säkerställd för framtiden.

Regeringen godkände köpet om 20 miljoner och godkände även anslag för en ännu inte känd summa för renovering, om- och tillbyggnader av hamnen.

– Vi bedömer att investeringskostnaden och kostnaderna för reparationer överstiger 40 miljoner kronor totalt sett. Men det måste vi ha bättre kunskaper om och det får vi när vi får tillgång till hamnområdet, säger Per Bolund.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) ser köpet av marinhamnen som strategiskt viktigt:

– Det här är en marinhamn som funnits sedan 30-talet. Den var ett skyddsobjekt under hela kalla kriget. Den ingår i den totala bedömningen av läget på Gotland som vi anser är ur säkerhetspolitisk synpunkt strategiskt, säger han.

Vad Försvarsmakten ska använda hamnen till är ännu inte klart. Men försvarsminister Peter Hultqvist (S) ser flera användningsområden.

– Senast när Kustbevakningen och Försvarsmakten hyrde en mindre del av hamnen i Slite, så använde man den till bevakningsbåtar som genomförde sjöbevakning öster om Gotland, säger Peter Hultqvist.

Kommer det att finnas någon slags fast bemanning i Fårösund?

– Försvarsmakten är de som ansvarar för fördelningen av personal och vad man ska göra i olika delar så det är myndigheten som måste svara på den frågan.

Fortifikationsverket får tillträde till hamnen i månadsskiftet april/maj i år och därefter vidtar om- och tillbyggnader.

Så jobbar vi med nyheter
Eva Buskas