Regionen fick rätt  – nu måste svartbygget åtgärdas

Mark- och miljööverdomstolen tar inte upp bygglovsärendet om trafiksituationen på Stenhuggaren i Visby. Det innebär att byggnadsnämndens beslut gäller.

25 juni 2018 16:39

Fastighetsägaren till den byggnad som inrymmer Elgiganten, Jula och Jysk på Stenhuggarens handelsområde i Visby har tidigare fått avslag på sin bygglovsansökan för bland annat stenmurarna framför butikernas entréer. Murarna innebär att framförallt cyklister får svårt att ta sig fram utan att tvingas ut i biltrafiken, vilket regionen anser innebär en allvarlig trafikfara.

LÄS MER: Trafikkaoset på Stenhuggaren: "Det är farligt helt enkelt"

Bygglovsansökan lämnades in i efterhand sedan det konstats att de var uppförda som svartbygge. Avslaget har därefter överklagats till flera instanser, men på måndagen beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte bevilja prövningstillstånd vilket innebär att byggnadsnämndens beslut om avslag vunnit laga kraft.

– Vi vill att de ska lämna in en ny bygglovsansökan som kan fungera bättre än dagens lösning, säger Karl-Allan Nordblom (Mp), ordförande i byggnadsnämnden.

Han berättar att tjänstemännen tagit kontakt med fastighetsägaren för att försöka hitta lösningar som kan vara godtagbara, dels för att trafiksäkerheten under sommaren ska säkras, dels en permanent lösning.

– Vi vill inte att det ska vara en byggarbetsplats under sommaren, men det ska vara trafiksäkert. Sedan får vi se vad vi kan komma fram till för permanent lösning, säger Karl-Allan Nordblom.

LÄS MER: Olovligt bygge – kan tvingas till rivning

Hur trafiksäkerheten ska garanteras under sommaren kan Karl-Allan Nordblom inte säga i nuläget, det är något tjänstemännen och fastighetsägaren får diskutera sig fram till.

–  Vi måste hitta en bra lösning som fungerar för alla, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin