Röjning i åar ska förbättra fiskarnas lek

29 mars 2020 18:43

Fårösunds Sportfiskeklubb har under flera år arbetat med fiskevård i åar på norra Gotland. Insatser för att underlätta för fiskarna lek har bland annat gjorts i Arån och vid Vitärtskällan. Klubben vill fortsätta, och ansöker om 25 000 kronor i bidrag från länsstyrelsen. Pengarna ska användas till att rensa och underhålla befintliga lekplatser, och även anlägga nya. Det kommer att gynna förekomsten av havsöring, abborre, gädda och flodnejonöga.

Så jobbar vi med nyheter
(GA)