"Rysskräcken finns överallt"

Säkerhetsläget i Östersjön är försämrat, menar överbefälhavaren Micael Bydén. "Det är Ryssland vi ser som det största hotet".

5 juli 2016 16:15

Den senaste tiden har det förekommit en ökad aktivitet av ryska provokationer i Östersjön.

– Vi ser ageranden i luften där man provokativt kommer nära våra flygplan, säger Micael Bydén.

Den senaste tiden har det även rapporterats om att ryska flyg stänger av sina transpondrar för att inte upptäckas av civila flyg.

– Det är bara korkat och risken är stor att något som vi inte vill och som inte får hända händer, säger Micael Bydén.

Gotland, med sitt läge mitt i Östersjön, är tillsammans med några andra platser i Sverige en viktig strategisk plats för det svenska försvaret. På frågan om den upprustning som pågår på Gotland är tillräcklig svarar Michael Bydén:

– Vi bygger på ett koncept med operativt rörliga förband. Med det försvarsbeslut vi har förstärker vi Gotland och om förutsättningarna förändras får vi ta ett nytt beslut, säger han.

Enligt överbefälhavaren finns rysskräcken inte bara på Gotland, även om den är starkare rotad här än på många andra platser.

– Det man ska följa noga är Rysslands agerande. Det är Ryssland vi ser som det största hotet, säger han.

På plats under seminariet som, arrangerades av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), var även Annika Rembe, generaldirektör på Svenska institutet och Niklas Granholm, forskare vid FOI.

Ett sätt att minska spänningarna mellan Sverige och Ryssland är, enligt Annika Rembe, att vårda kontakterna mellan länderna.

– Ambassaderna är aktiva när det gäller att bygga nätverk och det finns ett stort intresse av att vara delaktiga i samarbetsprojekt, säger hon.

Även när det gäller internationella övningar är samarbeten av största vikt.

– Det finns inga begränsningar för samarbeten och vi har inte klivit in i något formellt försvarsförbund, och det behövs inte. Det är viktigt, säger Micael Bydén.

Enligt Micael Bydén saknar Försvarsmakten direkt kontakt med Ryssland.

– Just nu har vi ingen kontakt med den ryska sidan, det förs dialog på en annan nivå. Om vi får en händelse på Östersjön kan det snabbt eskalera, där ser jag en brist. Jag skulle vilja ha ett telefonnummer vi kan ringa. Det vill jag ha till alla länder i Östersjön. Med ett mer sammanflätat samarbete kommer vi att förstå bättre, då kommer vi att förstå Ryssland, säger Micael Bydén.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa